Partneriaid

Mae Caru Eich Dillad yn gweithio gydag ystod o sefydliadau i wella effaith amgylcheddol dillad.

 

Mae Caru Eich Dillad yn dod â phartneriaid o’r diwydiant, llywodraeth a’r gymuned ynghyd, i weithio gyda ni i wella effaith amgylcheddol dillad.

Mae ystod eang o sefydliadau yn cefnogi’r ymgyrch eisoes. Mae rhai sefydliadau sydd ynghlwm yn uniongyrchol â’r sector dillad wedi cofrestru ar gyfer Cynllun Gweithredu Dillad Cynaliadwy WRAP tra bod rhai eraill, sy’n rhannu ein hamcanion, yn gweithio gyda ni fel cefnogwyr.

Dod yn bartner

Mae llawer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan yn yr ymgyrch Caru Eich Dillad. Fe fydden ni wrth ein boddau yn gweithio gyda chi.

Rhagor o wybodaeth
Tair menyw o dîm Caru Eich Dillad Caerdydd yn ein digwyddiad cyfnewid dillad ym mis Hydref 2016.