Aid by Trade Foundation

Ei nod yw hyrwyddo amddiffyn yr amgylchedd a gwella amodau byw mewn gwledydd datblygol.

Sefydlwyd Sefydliad Aid by Trade yn 2005 yn seiliedig ar y gred mai'r unig ffordd y gellir amddiffyn bywydau cenedlaethau’r dyfodol ac adnoddau hanfodol yw trwy ddatblygu cynaliadwy. Ei nod yw hyrwyddo amddiffyn yr amgylchedd a gwella amodau byw mewn gwledydd datblygol.

Yn ogystal â chynorthwyo casglu cynnyrch amaethyddol a choedwigoedd yn gynaliadwy, y nod tymor hir yw datblygu cadwyni gwerth yn y gwledydd lle cynhyrchir y deunyddai crai hyn. Affrica yw ffocws rhanbarthol cyntaf y sefydliad, trwy ei fenter “Cotton made in Africa”.