Antur Waunfawr

Menter gymdeithasol flaenllaw sy’n rhoi cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl sydd ag anableddau dysgu.

Mae Antur Waunfawr yn fenter gymdeithasol flaenllaw sy’n rhoi cyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant i bobl sydd ag anableddau dysgu yn eu cymuned leol.

Mae Antur Waunfawr yn ymrwymo i ddatblygu mewn modd cynaliadwy, sy’n golygu bod amddiffyn yr amgylchedd lleol a datblygu busnesau gwyrdd yn rhan greiddiol o werthoedd y cwmni. Ei gweledigaeth yw cyfuno hyn â’r cysyniad o integreiddio pobl sydd ag anableddau dysgu ym mhob agwedd o’i gwaith. Mae ei phrosiectau ailgylchu yn rhan allweddol o hyn. Mae’r rhain yn cynnwys cyfleuster ailgylchu deunyddiau mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd a Warws Werdd, sy’n gwerthu dillad, dodrefn ac eitemau ail-law eraill.

Cynorthwyodd Antur Waunfawr ymgyrch #CaruEichDilladBangor ym mis Mawrth 2016 trwy gyfrannu i weithdai uwchgylchu dillad.