Ariel

Mae Ariel yn ganlyniad arloesi parhaus gan eu rhiant-gwmni, sef P&G. Yn y 1960au, roedd y peiriant golchi yn boblogaidd, ond nid oedd dillad yn ddigon gwyn. Ym 1967, lansiwyd Ariel, a oedd yn cyfuno cyfansoddyn wedi’i seilio ar ensymau â channydd wedi’i grynhoi. Roedd datblygiadau pellach yn cynnwys y glanhawr hylif cyntaf ym 1985, Ariel Color ym 1992, tabiau hylif yn 2001 a “3in1 Pods” yn 2012.

Trwy’r gwaith arloesol hwn, mae Ariel wedi deall sut gall dillad effeithio ar eich bywydau. Mae eich hoff ddillad yn bwysig oherwydd yr hyn maen nhw’n ei olygu i chi a’r hyn maent yn ei gynrychioli: atgofion hapus, straeon bythgofiadwy ac eiliadau pwysig ochr yn ochr â’r bobl rydych yn eu caru. Roedd eich dillad yno gyda chi, a dylent aros gyda chi – fel rhywbeth i’ch atgoffa, yn ogystal â phrofi mwy a mwy o’r eiliadau hyn.

Mae ymrwymiadau Ariel i gynaliadwyedd yn cynnwys dŵr, ynni a phecynnau. Mae P&G o’r farn bod ymddygiad cynaliadwy yn gyfrifoldeb a rennir, ac felly mae dwy ran i’w ymrwymiadau amgylcheddol: gwneud ei gynnyrch yn fwy cynaliadwy a helpu defnyddwyr ei gynnyrch i wneud eu bywydau yn fwy cynaliadwy.

Gweithiodd Ariel gyda Caru Eich Dillad ar yr ymgyrch #InsideOut Know Your Care Labels yn 2016.