ASOS

Mae ASOS yn fanwerthwr ar-lein sydd wedi’i anelu at bobl ifanc yn eu hugeiniau sydd wrth eu boddau â ffasiwn.

Mae ASOS yn gwmni ar-lein yn unig. Mae’r dillad (ei label ei hun a brandiau eraill) wedi eu hanelu at bobl ifanc yn eu hugeiniau sydd wrth eu boddau â ffasiwn. Dyma rai o’r ffyrdd y mae ASOS yn ceisio eich helpu i feddwl yn gynaliadwy.

Rydym ni wrth ein boddau â’r sianel Marketplace lle mae siopau bach annibynnol yn gwerthu nwyddau newydd a vintage. Ydych chi’n siopwr vintage/ail-law dibrofiad? Edrychwch ar ein argymhellion arbennig a rhowch gynnig arni! Edrychwch ar dudalennau Reclaimed Vintage ASOS. Yma, maen nhw’n cael gafael ar ddillad a defnyddiau dieisiau ac yn rhoi bywyd newydd iddynt. Rhowch gynnig arni eich hun: dyma rai syniadau crefftau craff er mwyn rhoi bywyd newydd i’ch hen ffefrynnau.

Ydych chi’n chwilio am ddillad sydd wedi’u gwneud â llai o effaith amgylcheddol neu gynnyrch harddwch naturiol ac organig? Edrychwch trwy’r Eco Edit, ac os oes gennych gyfrif Instagram, gallwch weld diweddariadau rheolaidd gan asos_ecoedit.

Cyfrifoldeb corfforaethol: Mae ASOS yn gweithio â’r tîm sy’n gyfrifol am y Cynllun Gweithredu Dillad Cynaliadwy. Mae ei raglen cyfrifoldeb corfforaethol, sef Fashion with Integrity, yn rhoi manylion am ba feysydd maen nhw’n gweithredu ynddynt – masnachu moesegol, tarddiad cynaliadwy, yr amgylchedd, lles anifeiliaid, pobl a chymunedau.