Clothes Aid

Cwmni casglu dillad masnachol, â thrwydded lawn, fwyaf y DU.

Mae Clothes Aid yn fusnes cymdeithasol, sy’n cael ei ysgogi gan yr achos, nid elw. Dyma gwmni casglu dillad masnachol, â thrwydded lawn, mwyaf y DU. Ers 1996, mae Clothes Aid wedi gweithio ochr yn ochr ag elusennau mawr, bach, cenedlaethol a rhanbarthol, ac mae wedi cyfrannu dros £9 miliwn i elusennau’r DU gyda rhoddion dillad cyhoedd y DU.

Mae Clothes Aid yn casglu dillad di-gariad y DU, ac yn helpu i ymestyn bywyd tecstiliau gan gefnogi elusennau gwerth chweil fel Cymorth Canser Macmillan, NSPCC a Sefydliad Make-A-Wish.

Yn ogystal â chasglu dillad di-gariad y DU o ddrws i ddrws, mae Clothes Aid hefyd yn cynnig gwasanaeth ‘un stop’ i gartrefi, ysgolion, grwpiau cymunedol neu fusnesau sy’n dymuno cyfrannu at elusennau trwy wagio eu cypyrddau dillad.

Cydweithiodd Clothes Aid â Caru Eich Dillad a Macmillan er mwyn cynhyrchu ffilm fer yn cynnwys Penny, a gafodd drawsnewidiad i’w chwpwrdd dillad. Roedd y fideo yn dangos pwysigrwydd teimlo’n hyderus wrth fyw â chanser, a pha mor hawdd yw cyfrannu dillad nad ydych chi eu heisiau.