F&F, Tesco

Mae F&F yn gweithio gyda Caru eich Dillad er mwyn lledaenu’r neges am ailgylchu ac uwchgylchu dillad.

Fel brand byd-eang, mae Tesco eisiau bod yn rym ar gyfer newid, o ran lleihau ei effaith gymdeithasol ac amgylcheddol a mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu’r diwydiant ffasiwn, heddiw ac yn y dyfodol.

Cotwm yw’r prif ddeunydd crai y mae F&F yn ei ddefnyddio, ac mae hyn yn effeithio ar filoedd o ffermwyr cotwm o gwmpas y byd. I helpu’r ffermwyr hyn, mae Tesco yn gweithio gyda’r Fenter Cotwm Gwell er mwyn sicrhau bod 100% o’i gotwm yn fwy cynaliadwy (yn cael cyn lleied o effaith ar yr amgylchedd â phosibl, ac yn rhoi bargen well i’r bobl sy’n ei gynhyrchu) erbyn 2020. Mae F&F yn cael ei ddillad o 22 o wledydd. Maent yn canolbwyntio ar dryloywder yn y gadwyn gyflenwi ac adeiladu perthnasoedd gwell â chyflenwyr. Cymerwch gip ar fideo cynhyrchu gofalgar F&F.

Bob tro y bydd cwsmer yn prynu eitem o wisg ysgol o’r casgliad “Buy One, Donate One”, mae F&F yn cyfrannu gwisg ysgol gyfan i blentyn yn yr ardal caiff y wisg ysgol ei chynhyrchu.

Hefyd, mae F&F yn gweithio gyda Caru Eich Dillad er mwyn lledaenu’r neges am ailgylchu ac uwchgylchu dillad. Yn 2016, casglodd dros 100 o siopau Tesco ddillad ail-law ar gyfer Cancer Research, a chynigiwyd argymhellion gan Caru Eich Dillad ar uwchgylchu, trwsio a golchi wrth y mannau talu. Hefyd, lansiodd F&F her uwchgylchu #MakeItNew gyda phedwar o flogwyr ffasiwn, sy’n profi bod uwchgylchu yn gallu bod yn llawer o hwyl.