Ailgylchwch eich dillad

Rydych chi wedi colli’r teimlad o hoffter hwnnw tuag at rai o’ch dillad. Maent yn edrych yn hen ac yn flinedig.

Amser am olwg newydd, amser am newid, amser i’w gwaredu nhw a symud ymlaen, ie?

Wel daliwch eich gafael am eiliad. Cyn i chi ruthro i’w taflu, gofynnwch ychydig o gwestiynau i chi’ch hun:

Allwch chi ei drwsio?

Gallwch, yn wir.

Gallai pwyth yn y man iawn, botwm newydd neu ychydig o drwsio syml roi bywyd newydd i ddillad nad ydych eu heisiau. Bydd fel ychwanegu gwisgoedd cwbl newydd i’ch wardrob.

Mae gennym ystod wych o ganllawiau a fideos sut-i-wneud ar gael yma.

Teimlo’n greadigol?

Wel, rydych wedi dod i’r lle iawn.

Mae uwchgylchu yn ffasiynol, ac mae pobl ledled y DU yn troi’n greadigol i drawsnewid eitemau blinedig yn ddillad ac ategolion newydd sbon.

I gael ysbrydoliaeth, edrychwch ar ein canllawiau a fideos sut-i-wneud yma.

Allwch chi ei rannu?

Gallwch, yn sicr.

Mae partïon cyfnewid neu swisio yn ffordd llawn hwyl o gael gwared ar eitemau diangen yn eich wardrob. Gallwch wahodd ffrindiau draw gyda’u dillad diangen nhw, a gweld beth allwch chi ei gyfnewid – gallech fynd adref gyda phethau newydd i’ch wardrob ac ni fyddant yn costio’r un geiniog i chi.

Mae gennym fwy o fanylion am gyfnewid a swisio yma.

Allwch chi ei werthu?

Siŵr iawn y gallwch chi.

Gyda dwy ran o dair o bobl eisoes yn prynu dillad ail-law a hen ddillad, mae marchnad barod i’w chael. Gallwch werthu dillad ar-lein drwy wefannau fel eBay, Gumtree a hyd yn oed Facebook, neu drwy eich man gwerthu dillad am arian yn lleol ac mewn arwerthiannau cist car.

Gallwch ganfod mwy am werthu dillad yma.

Teimlo’n hael?

Roeddem yn gwybod eich bod chi’n poeni am y mater.

Mae rhoi dillad diangen i elusen yn ffordd wych o gefnogi’ch hoff achosion.

Gallwch fynd â nhw i siop leol eich hun, neu’u rhoi mewn banc tecstilau wedi’i ddarparu gan elusennau - gallwch weld y rhain mewn archfarchnadoedd neu drwy wefannau cynghorau lleol. Bydd rhai elusennau yn casglu o ddrws i ddrws hefyd, felly cadwch olwg am y sachau plastig hynny sy’n dod drwy’r blwch llythyrau.

Defnyddiwch y canfyddwr siop elusen hwylus hwn i’ch helpu i ganfod y siopau yn eich ardal leol.

A oes unrhyw beth y gallaf ei daflu i’r bin?

Na, go brin.

Nid oes unrhyw reswm i roi unrhyw ddillad neu decstilau yn y bin.

Os na allwch drwsio, uwchgylchu, gwerthu, rhannu neu roi eitemau diangen i ffwrdd, gallant fynd i fanc ailgylchu tecstilau yr un fath. Gellir ailddefnyddio’r cyfan, yn sanau, trôns, pethau â phaent arnynt, hyd yn oed hen gyrtens.

I gael gwybodaeth am rai o’ch opsiynau ailgylchu agosaf, defnyddiwch y canfyddwr ailgylchu hwn.