Cyflwyniad i ymgyrch Caru Eich Dillad

Ar ôl ei lansio yn 2014, datblygwyd yr ymgyrch Caru Eich Dillad law yn llaw â sefydliadau diwydiant er mwyn helpu newid y ffordd y mae defnyddwyr y DU yn prynu, yn defnyddio ac yn gwaredu eu dillad.

Y nod yn y pen draw yw lleihau effaith amgylcheddol dillad ledled y DU, a dylanwadu ar ymagwedd fwy cylchol at ddillad yn fyd-eang.

Mae Caru Eich Dillad yn rhan o’r Cynllun Gweithredu Dillad Cynaliadwy (SCAP), a gydlynir gan WRAP, yn sefydliad dielw sy’n derbyn cymorth gan y Llywodraeth ar draws y DU.

Mae SCAP yn dod â manwerthwyr, brandiau, cyflenwyr, awdurdodau lleol, ailgylchwyr, elusennau, cyrff masnach, academyddion a chyrff y sector cyhoeddus at ei gilydd i helpu lleihau effeithiau carbon, dŵr a gwastraff sy’n gysylltiedig â dillad.