Woman looking at clothes on a rail.

Achub ffasiwn ym mis Chwefror: y gorau o’r blogiau

Crynodeb misol o’r gorau o’r blogiau.

Mae cymaint o flogwyr gwych yn ysgrifennu am ffasiwn cynaliadwy o’u safbwynt unigol eu hunain. Felly, penderfynom greu crynodeb misol o rai o’r rhai gorau yr ydym wedi’u gweld.

Roedd yn hwyl gweld yr arddulliau newydd yn yr wythnosau ffasiwn sydd newydd ddod i ben, ond mae ffyrdd eraill i gael edrychiad newydd heb brynu llond wardrob o ddillad newydd bob tymor. Un ffordd o gywiro gwallgofrwydd ffasiwn cyflym yw creu gwisgoedd newydd allan o ddillad sydd angen ychydig o ofal cariadus tyner.

Mae rhai o’n hoff flogwyr yn arbenigwyr mewn achub ffasiwn, sef rhoi golwg newydd i hen ddillad i ymestyn eu hoes. Un o rannau mwyaf ysbrydoledig The Great British Sewing Bee – uchafbwynt arall ym mis Chwefror – oedd yr her addasu, lle rhoddwyd tasg i’r cystadleuwyr wneud rhywbeth hollol newydd o hen ddilledyn. Mae’n profi pa mor greadigol y gallwch fod wrth ddefnyddio’r dull hwn.  

Mae gan nifer o gystadleuwyr y Sewing Bee eu blogiau eu hunain. Yn eu plith, Alex, sy’n brofiadol mewn uwchgylchu ac mae wedi ysgrifennu blog y mis hwn ar droi hen siwmper yn ffrog A sgert.

Mae’r blogiwr, Catherine Hamou, wedi herio ei hun i beidio â phrynu dillad newydd am flwyddyn. Mae wedi ysgrifennu am uwchgylchu ffabrig ail-law o Oxfam ar-lein (dyna awgrym da) i wneud cot gaeaf. Ni allem beidio â chynnwys hyn, gan ei bod hi’n sôn am y dudalen awgrymiadau ar wefan Caru Eich Dillad fel ffynhonnell ysbrydoliaeth.

I brofi nad yw’n anodd uwchgylchu, fe wnaeth Paloma in Disguise gyflwyno “5-minute DIY”, gan drawsnewid yn gyflym grys o siop elusen. “Rwy’n teimlo fod gen i grys newydd ac nid oedd angen gwneud llawer o waith arno,” meddai.

Ac roedd prosiect hawdd arall ar flog ffasiwn Oxfam - gwneud siwmper leiniog eich hun, a ddisgrifiwyd gan y blogiwr, Ella Martin, fel “prosiect perffaith gwneud eich ffasiwn eich hun i ddechreuwr”.

Roedd yn enghraifft wych o addurniad hawdd ac fe wnaethom rannu syniadau tebyg yn ein gweithdy ym mis Chwefror, Breathe New Life into Your Clothes. Y digwyddiad hwnnw oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer neges flog “thriftmistress” Hannah, lle anogodd ddarllenwyr i uwchgylchu eu dillad eu hunain – gyda rhai syniadau gwych ynghylch beth sy’n bosibl gydag ychydig o greadigrwydd.