Bale of clothes.

Achub ffasiwn ym mryste: golygon newydd o hen ddillad

Beth sy’n digwydd pan fyddwch chi’n gadael blogwyr ffasiwn, uwchgylchwyr, myfyrwyr a newyddiadurwyr yn rhydd mewn warws ailgylchu dillad ac yn eu herio i greu gwisgoedd o’r hyn maent yn dod o hyd iddo?

Roedd Caru Eich Dillad ym Mryste neithiwr ar gyfer ein hail ddigwyddiad #AchubFfasiwn. Fe wnaeth ein gwahoddwyr, Bristol Textile Recyclers, agor eu drysau a gadael i ni dwrio drwy fymryn o’r 100 o dunelli metrig o ddillad ail-law sy’n mynd drwy eu dwylo bob wythnos.

Profodd y digwyddiad beth oeddem i gyd yn ei wybod yn barod ... sef y gallwch, gydag ychydig o natur greadigol ac ategolion, droi dillad y mae rhywun arall wedi’u taflu yn rhywbeth ffres a steilus.

Mae’n deg dweud i bawb fynd i’r afael â’r dasg gydag awch, gan ychwanegu gryn dipyn o’u steil personol eu hunain. Fe wnaeth rhai o’r mynychwyr, wedi’u hysbrydoli gan drip yn yr arfaeth i Glastonbury, sianelu’r thema chic gŵyl trwy baru a chymysgu eitemau i steilio golygon newydd, ffres. Aeth rhai eraill ati i ddefnyddio’u sgiliau gwnïo ac uwchgylchu i dorri ac ail-wneud rhai gwisgoedd gwreiddiol hynod.

Gwelsom wisgoedd hirllaes ac ysgafn a aeth â ni ’nôl i Marrakech y 70au, cread rhyfeddol o groen llewpart / brethyn, cyfuniadau annisgwyl o weadau a chilt hyd yn oed!

Edrychwch ar Caru Eich Dillad ar Instagram neu chwiliwch #AchubFfasiwn i weld rhai o’r creadau gwych, gwyliwch fideo BTR o’r digwyddiad, ac edrychwch ar ein Storify i gael mwy o luniau ac adroddiadau.

CYN:

Pile of discarded clothes.

AR Ôl:

Man wearing a kilt.

Woman with pink coat.

Young woman in shorts and cut-up t-shirt.

Young woman posing in polka dots.

Young woman in demure dress and jacket.

Outfits made from an old wedding dress.
 

Remade dress created from different types of fabric.