Adnabod eich labeli gofal #YnDrylwyr

Ariel yn cefnogi her Adnabod Eich Labeli Gofal #YnDrylwyr

Mae Caru Eich Dillad yn falch o gael cefnogaeth Ariel ar gyfer ein her Adnabod Eich Labeli Gofal #YnDrylwyr. 

Rydym eisiau i’r genedl ddilyn y labeli gofal ar ddillad, trwy ddangos iddyn nhw pa mor bwysig yw symbolau gofal mewn gwirionedd.

Nid yw oddeutu traean o boblogaeth y DU bellach yn gwisgo eitemau dillad o’u wardrob oherwydd nad ydynt yn dilyn y labeli golchi, sychu neu smwddio ar ddillad - mae hyn oddeutu 39 miliwn eitem sydd heb gael eu gwisgo yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mewn gwirionedd, nid yw ychydig dros chwarter ohonom yn gwisgo hyd at bum eitem oherwydd nad ydym yn gwybod beth mae’r symbolau gofal ar ddillad yn ei olygu.

Rydym wedi uno ag Ariel, sef un o’r brandiau gofal ffabrig mwyaf blaenllaw, i helpu teuluoedd ledled y DU ddod i adnabod y labeli gofal ar eu dillad. 

Felly, sut gallwch wneud i’ch dillad bara’n hwy heb gael eu difetha yn y golch? Cymerwch ran yn yr her Adnabod Eich Labeli Gofal #YnDrylwyr!

Gyda chymorth Ariel, rydym wedi creu nifer o ffyrdd i adnabod y symbolau gofal a deall beth maen nhw’n ei olygu, gan gynnwys rhai awgrymiadau defnyddiol, fideos cyffrous a rhestr o’r prif symbolau gofal.

I gael mwy o wybodaeth am Ariel a’u hawgrymiadau ar olchi dillad, ewch i www.ariel.co.uk

Labeli Gofal Wedi'ch Drysu?

Defnyddiwch ein Canllaw Labeli Gofal hwylus i wella’ch gwybodaeth am olchi, sychu a smwddio er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn gofalu am eich dillad yn y ffordd orau bosibl.

Canllaw Labeli Gofal