Tape measure.

Ailwampio i ffitio: y gorau o’r blogiau

Atebion clyfar i’r cwestiwn tragwyddol ‘beth i’w wneud â dillad nad ydynt yn ffitio?’

Mae “y gorau o’r blogiau” yn ôl ac rydym wedi gweld rhai syniadau creadigol ar y blogiau yn ystod y mis diwethaf.

Mae gennym ni oll ddillad yn y wardrob nad ydym yn eu gwisgo, ond nid oes rhaid eu gwastraffu: rydym wedi dod o hyd i ychydig o ysbrydoliaeth gan flogwyr ar sut i wneud y dillad hynny na chânt eu gwisgo, yn wisgadwy nawr.

Mae Refashion Co-op yn flog cydweithredol byd-eang sy’n cynnwys llawer o syniadau ar gyfer prosiectau ailwampio. Roeddem yn arbennig o hoff o’r syniad hwn - defnyddio siwt un-darn a oedd yn rhy fawr ac yn hamddenol iawn, a’i droi'n ffrog steilus sy’n ddigon smart i’w gwisgo yn y swyddfa.

Esboniodd y blogiwr, Rachel, bod y label maint wedi cael ei golli ers amser maith, ond roedd yn amlwg ei fod wedi cael ei chreu ar gyfer rhywun tal iawn ac eithaf mawr. Yn un o’r lluniau, mae ei dwy goes yn un o goesau’r siwt undarn! Mae’r ailwampiad yn drawsnewidiad llwyr ac yn eithaf trawiadol.

Mae trawsnewidiad mawr i fach arall ar flog Mancunian Vintage, lle mae’r blogiwr, Helen, yn hoffi “defnyddio dillad rhy fawr a salw, a’u trawsnewid yn ddillad steilus”. Mae’n dangos sut aeth hi ati i drawsnewid ffrog macsi (“dilledyn ffansi”) yn ffrog mini (“mwy amlddefnydd”).

Os oes gennych broblem i’r gwrthwyneb – rhywbeth sy’n rhy fach – mae gan Angela yn Sew Angelic Threads ateb. Mae’n cyfaddef: “Mae gen i siwmper ddrud sydd, a bod yn hollol onest, wastad wedi bod yn rhy fach.” Rwy’n siwr ein bod ni gyd wedi bod yn y sefyllfa honno!

Mae ei thiwtorial byr yn dangos sut i droi siwmper sy'n rhy dynn yn gardigan brydferth. Mae’r canllaw cam wrth gam yn hawdd i’w efelychu, ac mae defnyddio rhuban les i ychwanegu lled yn syniad clyfar.

Yn olaf, mae blog ffasiwn Oxfam yn amlygu bod adegau pan mae rhywbeth rhy fawr sydd ei angen arnoch: mae’r blogiwr, Samantha, yn canmol y crys maint rhy fawr amlbwrpas.