Patchwork made of squares of coloured fabric.

A all dillad ‘ysgogi llawenydd'?

Mae’r blogiwr gwadd, Jen Gale, yn esbonio pam nad oes rhaid i ddillad ‘ysgogi llawenydd’ er mwyn i chi eu caru.

Mae’n rhaid i mi gyfaddef o’r dechrau nad dilynwr ffasiwn ydw i. Darllenais The Life Changing Magic of Tidying gan Marie Kondo a chyrraedd y rhan am gadw dillad sy’n ‘ysgogi llawenydd’ yn unig, ac yna edrych ar gynnwys fy nghwpwrdd dillad i gyda chalon drom.

Ychydig iawn o eitemau dillad sydd gen i sy’n ysgogi llawenydd go iawn. Mae gen i lawer o ddillad ymarferol iawn: siwmperi gwlân cynnes; jîns gweithgar sydd â mwy nag un pats, ar y ddwy goes; topiau fest ar gyfer unrhyw lygedyn o olau haul yn yr haf, sydd hefyd yn gweithredu fel haen ychwanegol o gynhesrwydd yn nyfnder y gaeaf.

Ond ychydig iawn o eitemau sy’n ysgogi llawenydd go iawn, sy’n codi gwên wrth i mi feddwl amdanyn nhw, ac sy’n fy ngwneud i’n gyffrous i gael cyfle i’w gwisgo.

’Dydw i ddim wedi prynu unrhyw ddillad newydd sbon ers dros dair blynedd bellach, ers i mi ‘droi’ at ddillad ail-law yn ystod blwyddyn o brynu dim byd newydd. Ond ’dwi ddim yn credu taw dyna’r rheswm. ’Dwi’n credu bod prynu dillad ail-law yn rhyddhaol - ’does dim angen i mi boeni a ydw i’n cyfrannu at y galw am ffasiwn cyflym, a ’dwi ddim yn poeni am bris pethau. Felly, mae fy nghwpwrdd dillad wedi ehangu, os o gwbl, ers i mi gofleidio ‘steil siopau elusen’.  ’Dwi’n credu, yw fy mod i’n gweld dillad fel eitemau ymarferol yn bennaf.

Felly, a allwch chi garu eich dillad o hyd, er nad ydyn nhw’n ysgogi llawenydd? Gallwch, yn fy marn i.

Meddyliwch am fy jîns, er enghraifft. Ges i nhw mewn safle Prynu Dim lleol, ac roedden nhw’n newydd i bob pwrpas pan ges i nhw gyntaf. Maen nhw’n ffitio’n ddigon da ac yn gwneud popeth y byddai unrhyw un eisiau i bâr o jîns ei wneud. Pan ymddangosodd dwll yn un o’r pengliniau, ni chroesodd fy meddwl eu taflu a chael pâr arall. I mi, roedd yn llai o drafferth o lawer i roi pats dros y twll a gallu parhau i wisgo’r jîns diniwed.

Jen's patched jeans

Mewn gwirionedd, o feddwl am y peth, mae cyweirio dillad yn rhywbeth sy’n ysgogi llawenydd i mi (neu o leiaf pan fydda’ i wedi gorffen). A ’dwi’n hoffi cyweiriad gweladwy yn arbennig. Un sydd yno i bawb ei weld. Mae fel rhyw fath o fathodyn anrhydedd, yn dangos i’r byd fy mod i’n credu bod fy nillad yn werth eu caru ac yn werth gofalu amdanyn nhw.

Felly, er nad yw’r jîns eu hunain yn ysgogi llawenydd, mae’r pats a greais yn agosach ati…!

Jeans and sewing materials

Jen Gales

Treuliodd Jen Gale flwyddyn yn Prynu Dim Byd Newydd, ac mae bellach ar genhadaeth i annog y byd i Ailddefnyddio a Chyweirio. Ei gwefan yw My Make do and Mend Life.