Blue fabric with pink roses design.

Arddull wardrob yr haf: y gorau o’r blogiau

Wrth i dymor yr haf ddechrau, mae’r blogwyr ffasiwn wedi bod yn synfyfyrio ar wardrobau’r tymor newydd – a’r rhesymau dros eu dewisiadau..

Mae Ceri ar Style Eyes Ethical Fashion Blog wedi ymrwymo i beidio â phrynu dillad newydd am flwyddyn. Dywedodd: “Gall tymor newydd yn aml olygu dillad newydd neu ailwampio wardrob cyfan i gael y ffasiwn diweddaraf. Nid fi!”

Yn lle hynny, mae wedi chwilio drwy'r dillad sydd ganddi eisoes – a dewisodd hi’r rheiny oherwydd eu bod nhw’n para’n dda ac ni fyddant yn mynd allan o ffasiwn. Ac mae ganddi rai awgrymiadau defnyddiol i’ch helpu wrth ystyried prynu llai.

Mae Ron ar Dresses on a Clothesline hefyd wedi cadw at y dillad sydd ganddi eisoes. Ers Fashion Revolution Day rydym wedi gweld llawer o fideos “haulternative” – dewis arall yn lle fideos “haul” siopa ffasiwn cyflym. Mae ferswin Ron yn cynnwys edrych ar beth sydd ganddi eisoes yn ei wardrob, a dangos sut mae wedi ymestyn oes ei dillad. Mae ei chasgliad yn gymysgedd o ddillad moesegol, dillad wedi’u gwneud adref a dillad ail-law.

Mae dillad ail-law, wrth gwrs, yn ddewis poblogaidd i bobl sydd eisiau gwisgo’n gynaliadwy, ac mae Alex o Sewrendipity wedi cynnal arolwg diddorol ar agweddau at brynu dillad ail-law.

O ran rhesymau dros brynu dillad ail-law, gwnaeth y sylw hwn: “Pobl ddarbodus sy’n rheoli’r categori hwn, ond roeddwn yn falch o weld bod pobl yn dal i chwilio am ansawdd ac unigrwydd yn y byd hwn sy’n cael i ddominyddu gan ‘ffasiwn gyflym’, yn ogystal â dewis dillad ail-law am resymau amgylcheddol.”

Canfu hefyd fod uwchgylchu, cynaliadwyedd a’r tuedd i brynu dillad “vintage” wedi ei gwneud hi’n fwy derbyniol yn y DU i brynu dillad ail-law.

Gall fod yn hwyl hefyd, yn enwedig gyda ffrindiau, fel y canfu Hazel o World Of Joy. Trefnodd gyfarfod blogwyr a her ffasiwn siop elusen: “Roedd angen i bob un ohonom ddewis un eitem ar gyfer rhywun arall, yna steilio’r eitem a dangos sut y gwnaethom ei gwisgo.” Mae’n swnio’n ffordd wych i fod yn ddewr ac ehangu eich arddull arferol. A bydd gan bob un o’r ffrindiau wisg newydd ar gyfer yr haf – newydd iddyn nhw, o leiaf!