Repairing jeans

Awgrymiadau da ar gyfer gwneud dillad: sut i sicrhau eu bod yn ffitio’n berffaith

Mae’r blogiwr gwadd, Angela Foster, yn esbonio sut mae maint yn gallu peri trafferth mewn patrymau gwnïo, a sut i wneud ffrog sy’n eich ffitio’n berffaith.

Sawl gwaith ydych chi wedi prynu patrwm gwnïo, ei ddilyn ac yna canfod nad yw’n ffitio? Sut dewisoch chi’r maint? A brynoch chi’ch maint arferol a gobeithio y byddai’n ffitio?

Mae’r dillad rydych chi’n eu prynu mewn siopau wedi newid o ran maint a siâp dros y blynyddoedd ac ni fyddai ffrog maint 12 heddiw yn cyfateb o gwbl i faint 12 ym 1960, er enghraifft. Yn anffodus, er bod meintiau ffasiwn parod wedi newid, nid felly’r rhan fwyaf o batrymau masnachol.

Felly, mae angen i chi dorri patrwm i’ch union fesuriadau fel y dangosir ar amlen y patrwm, ac anwybyddu eich maint ffrog arferol. Cofiwch nad oes labeli maint ar y dillad rydych chi’n eu gwneud eich hun!

Mae pobl yn gallu digio pan fyddwch chi’n awgrymu y dylen nhw ddefnyddio lliain main (toile) neu fwslin yn gyntaf wrth roi cynnig ar batrwm newydd. ’Does gen i ddim syniad pam: os yw’n ddigon da i dŷ ffasiwn couture, pam na fyddech chi eisiau gwneud hynny hefyd?

Dyma beth ’dwi’n ei wneud.

Pan fydda’ i’n cael patrwm newydd, rwy’n ei wneud yn fras gan ddefnyddio ffabrig rhad yn gyntaf, yn enwedig pan fydda’ i eisiau defnyddio ffabrig drud yn ddiweddarach. Rydych chi’n defnyddio’r lliain main neu fwslin gwisgadwy hwn i ddilyn y patrwm yn union fel y byddech chi’n gwneud yr un “iawn”, ond heb unrhyw addurniadau a thrimiau er mwyn iddo fod mor syml â phosibl.

Gwnewch eich holl addasiadau i’r lliain main ac yna eu trosglwyddo i’r patrwm papur. Yna, pan fyddwch chi’n defnyddio’r patrwm hwn eto, gallwch ei ddilyn yn gyflym gan y byddwch chi’n gwybod y bydd yn ffitio.

Mae postiad ar fy mlog sy’n dangos i chi sut i wneud hyn yn fanylach.

Dyma’r ffrog dreial. Fel y gwelwch, er y defnyddiwyd darn rhad o gotwm a brynwyd mewn siop elusen i’w gwneud, mae’n wisgadwy iawn ac yn un o’m hoff ffrogiau mewn gwirionedd.

Dress on a mannequin.

Yna, dilynwyd y patrwm gan ddefnyddio satin sidan drud. Ydych chi’n gweld nawr pam mae’n bwysig rhoi cynnig ar y patrwm yn gyntaf cyn torri’ch satin gwerthfawr?

Green silk dress on a mannequin.

Enw blog Angela yw Sew Angelic Threads, lle mae’n rhoi awgrymiadau da i’ch helpu i gynhyrchu dilledyn hardd, hyd yn oed os nad ydych chi erioed wedi gwnïo o’r blaen.