Pair of glasses.

Beth allwn ni ddysgu gan yr eicon steil 93 oed iris apfel

Mae Sue Baughan, Cydlynydd Tîm yn WRAP, yn esbonio pam y gall steil Iris Apfel ysbrydoli bob un ohonom, mewn unrhyw oed.

Mae’r ffilm Iris, am y ddynes ysbrydoledig o Efrog Newydd, Iris Apfel, yn cael ei rhyddhau heddiw. Mae Iris yn eicon steil 93 oed sydd wedi rhedeg ei busnes dylunio mewnol ei hun, wedi dylunio ei hystod ategolion ei hun ac mae ganddi ei chasgliad ei hun o emwaith gwisgo ffasiynol. Daeth yn adnabyddus pan gynhaliodd y Costume Institute yn Amgueddfa Gelf y Metropolitan arddangosfa o’i dillad ddeng mlynedd yn ôl.

Pan glywais Iris yn cael ei chyfweld ar Woman’s Hour, BBC Radio 4, sylweddolais fod llawer o’r egwyddorion y mae’n eu cefnogi yn debyg i’r rhai sy’n cael eu hyrwyddo gennym ni yn Caru Eich Dillad.

Cafodd Iris ei chodi adeg y dirwasgiad pan oedd arian yn brin, ac roedd rhaid i’w theulu fod yn ofalus ynglŷn â beth oeddent yn ei brynu. Roedd ei mam yn pregethu wrthi byth a hefyd ynglŷn â chael dillad sylfaenol, syml, pensaernïol y gallech eu gwisgo o fore tan nos, a dywedodd wrthi am wario ei harian ar ategolion i newid ei hedrychiad. “Gydag un ffrog fach ddu, gallech gael dwsinau o wisgoedd - ac mae hyn wir yn gweithio.”

Dyma rai o’i chynghorion eraill ar steil (mae’r holl ddyfyniadau o’r cyfweliad ar Woman’s Hour).

Prynwch ategolion yn ail-law

Mae sbectol Iris yn bwysig iawn i’w hedrychiad: “Hyd yn oed fel plentyn, roeddwn yn meddwl rywsut fod fframiau sbectol yn ategolyn gwych. Byddwn yn eu prynu ac yn eu taflu i focs. Ac wrth i mi dyfu, byddwn yn gwisgo’r fframiau am fy mod yn meddwl eu bod mor ddeniadol a’u bod yn rhoi gwedd orffenedig i wisg. Yna pan oedd angen i mi gael sbectol, dywedais fod yr holl fframiau gen i - pam prynu rhai? - a chymerais bâr anferth allan a chael y lensys wedi’u gosod.”

Gwisgwch ddillad sy’n briodol i’ch oed

“Mae yna rai pethau na ddylech yn bendant eu gwisgo pan fyddwch chi’n hŷn - dydych chi ddim yn gwisgo sgert mini, dydych chi ddim yn cael gwallt hir llaes, dydych chi ddim yn gwisgo colur trwm - ond fel arall dylech wisgo beth sy’n gweddu i chi. Am eich bod yn hŷn, nid yw hynny’n golygu bod rhaid i chi wisgo sachliain a lludw.”

Gwerthfawrogwch eich unigolrwydd

“Mae’r byd yn mynd yn fwyfwy homogenaidd. Tra bod pobl yn sôn mwy a mwy am unigolrwydd, cyn belled ag y bo ffasiwn yn y cwestiwn, maent yn fwy a mwy unffurf. Fe gymer llawer mwy o waith i fod ychydig yn wreiddiol (yn enwedig nawr i ddod o hyd i bethau). Dyna pam mae’n beth da i gael ategolion, oherwydd os oes rhywbeth syml iawn gennych ac rydych yn newid eich ategolion, dydych chi ddim yn edrych fel pawb arall.”

Heriwch ragfarn oedran

“Pan rydych chi’n ifanc, dylech edrych yn ifanc, ond gallwch edrych yn ddeniadol wrth i chi heneiddio ac mae ceisio cuddio’ch oedran, i mi, yn beth hurt. Os yw Duw yn ddigon caredig i roi blynyddoedd ychwanegol i chi – pam ar y ddaear nad ydych chi am eu mwynhau?”