Blog gwadd o Carys Hedd

Mae cynllunydd dillad Carys Hedd yn rhedeg label annibynol ddillad wedi’u huwchgylchu, Wench, yng Ngorllewin Cymru.

Mae Wench. yn ail-greu gwisgoedd arallfydol o ddillad a deunyddiau gwastraff. Fel rhan o'n ymgyrch #21diwrnod o GARIAD, mae Carys yn trafod pam mae’n bwysig i caru eich dillad...

“Dyma ni ar adeg diddorol iawn yn hanes ein planed.  

Ydych chi’n cael y teimlad bod popeth yn y fantol….fel y gall unryw beth ddigwydd…..?

Mae’n adeg pwysig a ni sydd wrth y lliw.  

Rwy’n clywed galwad i fod yn effeithiol.  

Dwi’n dechrau gyda’r dillad rwy’n gwisgo bob dydd.  Nhw yw fy ail groen, rhan ohonof i.

Mae’n nhw’n bwysig!”

Beth oedd eich rhesymau dros ddechrau label dillad cynaliadwy?

Mae gen i obsesiwn - torri dillad a’u gwino nôl at ei gilydd ar newydd wedd, wrthi er yn blentyn, wedi cael digon o ymarfer erbyn hyn felly!

Ganed Wench. yn 2007 am ddau reswm: i ddod a ffocws ar ail-gylchu tecstiliau  - cadw hen ddillad mas o safleodd tir-lenwad ac i danio’r dychymyg am y ffordd ry’m yn gwisgo.  Tyfu mae’r galwad am ddillad wedi’u hail-greu a’u huwchylchu.  

O ble ydych chi’n cael ysbrydoliaeth ar gyfer eich dyluniadau dillad?

Hoffwn ddweud o natur, o liwiau a siapiau dail neu’r awyr,  mae patrymau natur llawer iawn yn well na fy rhai i!  O’r dillad eu hun gan fwyaf , beth yw ei siap, beth sydd arnynt, siap y corff wrth gwrs, sut dwi’n teimlo…pa mor gynnes yw hi yn y siop…

Weithiau o luniau mewn cylchgrawn neu oddi ar y we, ond gan fwyaf jyst dilyn y siswrn, a gweld fel mae’r defnydd yn hongian a gafael…

“Sub-Marina” – Tiwnig wlân gan Wench.

“Sub-Marina” – Tiwnig wlân gan Wench.
 

Rydych chi hefyd yn cynnal gweithdai Cyd-Greu. Beth sy’n digwydd yn y rhain? 

Mae gweithdai Cyd-Greu yn torri tir newydd uwch-gylchu defnydd.  Mae’n gyfle i ddod dros eich ofn o dorri dillad i fyny ac

 i wnio a trawsnewid hen ffefrynnau , sborion a sbarion i mewn i greawdau newydd cyffroes. 

Annelir y cyrsiau at ddechreuwyr ac i’r sawl mwy profiadol.

Creuir y dillad ar mannequins, heb batrwm gan asio darnau o ddillad wedi’u torri at ei gilydd.  Cynhelir y rhan fwyaf o’n gweithdai mewn llecyn cudd, hyfryd yn Aberteifi, sef Melfed.  

Beth yw’ch hoff eitem o ddillad yn eich wardrob, a pham?

Siwmper wlân oren yw fy hoff eitem o ddillad, gan fy mod wedi ei chael am flynyddoedd lawer bellach.  Bob tro daw twll ynddi, neu bod y defnydd yn mynd yn dennau mae’n rhoi’r cyfle i mi weithio darnau eraill o ddefnydd i mewn iddi.  Erbyn hyn mae’n cynnwys darnau arbennig o ddefnydd sydd wedi dod ataf gan deulu neu ffrindiau, bellach mae hi fel map o bobl sydd yn agos ataf hefyd.

Pa gyngor y byddech chi’n ei roi i helpu pobl ddangos ychydig mwy o gariad at eu dillad?

Ewch at eich wardrôb ac edrychwch ar beth sydd ynddi nad y chi’n gwisgo mwyach.  Beth allwch chi wneud i ddod a bywyd newydd i mewn i’r rhain?  Mae potensial am fywyd arall ym mhob dilledyn! 

Os oes rhaid i chi siopa am ddillad, ewch at siop elusen i weld a oes rhywbeth yno yn gyntaf. 

Os ydych chi’n gorfod prynu dilledyn newydd sbon, meddyliwch o ble mae wedi dod, pwy sydd wedi creu’r dilledyn, ydych chi wedi talu pris teg amdani?  Ydy wedi cael ei wneud o ansawdd sydd yn mynd bara rhai blynyddoedd.  Gwell talu mwy am ddillad da, sydd wedi cael eu creu dan amodau teg.

Ewch i www.wenchwear.co.uk i weld casgliadau Carys ac i ddarganfod mwy am ei gweithdai Cyd-Greu. 

Collaborators

Carys Hedd

Wench. is an independent upcycled clothing label based in Cardigan,...