Clothes on a washing line

Buddion aersychu

Mae cymaint o resymau pam y dylem ni oll fod yn aersychu.

Er ei fod yn draddodiadol, dyma’r ffordd orau i sychu ac mae’n garedig i’ch dillad. Efallai fod defnyddio peiriannau sychu’n gyfleus, ond maent yn defnyddio llawer o ynni. Wrth aersychu, ar y llaw arall, rydych yn arbed ar filiau ynni – newyddion da i’ch poced! 

Mae gorddefnyddio peiriannau sychu, ar ôl amser, yn difrodi deunyddiau dillad: mae’n achosi crebachu ac mae’n difrodi’r ffeibrau – yn enwedig os yw’r dilledyn wedi cael ei wneud o ffabrig ymestyn neu fain.   

Trwy sychu eich dillad y tu allan, rydym yn eu cadw nhw’n ffres ac wedi’u hawyru’n dda. Mae hyn yn osgoi lleithder yn cael ei ddal yn y ffibrau sy’n annog aroglau llwydni sydd bob amser yn amhleserus. Bydd rhoi dillad yn y wardrob yn lân ac wedi’u hawyru yn gwella oes unrhyw ddilledyn dros amser, sy’n golygu y gall eich hoff ddillad barhau’n ffefrynnau am gyfnod hwy!

Mae’n hawdd tynnu eich dillad o’r peiriant golchi a’u rhoi’n syth ar awyrydd dillad rhywle gerllaw, gan arbed amser ac ymdrech. Mae peiriannau sychu’n gostus i’w rhedeg ac, i gael y canlyniadau gorau, mae’n well sychu ychydig bach o eitemau ar y tro, ac mae angen ei redeg ar osodiadau ar wahân ar gyfer dillad gwahanol, sy’n anymarferol mewn cartref prysur.

Mae talu mwy o sylw i’r labeli gofal wrth sychu ein dillad yn helpu i wella oes ein dillad, gan fod lliain, tecstilau a deunyddiau gwahanol yn ymateb mewn ffyrdd penodol yn ôl sut rydych yn eu trin nhw. O grystau-t cotwm a siwmperi gwlannog, i dywelion a duvets, gall yr holl eitemau yn eich wardrob elwa ar aersychu.  

Yn y pen draw, mae gofalu am eich dillad yn gywir yn ystod y broses olchi yn helpu i ymestyn eu hoes er mwyn i chi allu gwneud y mwyaf ohonynt. Felly, os gallwch, rhowch gynnig ar eu aersychu y tro nesaf y byddwch yn golchi llwyth o ddillad!

Two women showing the Julu air dryer.

Dyma flog gwadd gan Julia a Lucie o Julu, sef brand ffordd o fyw sydd â’r nod o chwyldroi bywyd domestig trwy ddarparu cynhyrchion golchi dillad arloesol.