Tartan fabric.

Cael gwisg newydd ar gyfer parti nadolig – heb brynu unrhyw beth newydd

Trwy gydol 2015, wnaeth Gillian rhoi’r gorau i brynu dillad newydd. Ond beth am y Nadolig?

Gyda’r tymor partïon ar y gorwel, gallwch gael eich temtio i brynu rhywbeth newydd i’w wisgo mewn panig - mae Gillian yn rhoi ei chyngor ar gyfer ffyrdd syml i beidio â phrynu unrhyw beth newydd a chael gwisg wych o hyd ar gyfer parti Nadolig!

Dros yr haf, roedd gen i ddwy briodas i’w mynychu, ac nid oeddwn yn mynd i brynu gwisgoedd newydd ar eu cyfer. Fe wnes i fwynhau’r her o ddod o hyd i rywbeth nad oedd yn newydd, ac rydych yn gwybod yn bendant na fydd unrhyw un arall yn gwisgo’r un wisg. Ond yn gyntaf, efallai yr hoffech:

  • Edrych ar beth sydd gennych eisoes. A allwch ei wisgo mewn ffordd wahanol? Newid ategolion, neu esgidiau, bag neu sgarff newydd?
  • Benthyg oddi wrth rywun arall sydd yr un maint â chi.
  • Mynd i siopau elusen. Meddyliwch pa liwiau sy’n addas i chi a chadwch at y rheiny, gan y gall fod yn ddefnyddiol cael dewis cyfyngedig yn hytrach na wynebu gormod o ddewisiadau. I’r gwrthwyneb, fodd bynnag, (gan ddibynnu faint o ymdrech rydych eisiau ei wneud), gallech edrych am siapiau a steil gwisgoedd rydych yn eu hoffi/sy’n addas i chi, a’u lliwio nhw.

Wrth chwilio am wisgoedd priodas, nid oedd y ffrogiau a brynais yn wisgoedd pendant hyd nes i mi fynd â nhw adref a thincera ag ategolion ac esgidiau ac ati. Bydd angen ychydig o greadigrwydd i greu gwisg gyfan, ac mae hyn yn rhan o’r hwyl i mi. Sylwer: ni fydd y wisg y byddwch chi ei heisiau yn cael ei harddangos gyda golau’n fflachio ac ategolion arni i gwblhau’r olwg derfynol. Defnyddiwch eich dychymyg o ran pa emwaith ac ategolion sydd gennych eisoes i’w hychwanegu at bethau, neu cymerwch gipolwg yn y siopau ymlaen llaw i weld beth rydych yn ei hoffi a beth fydd yn mynd gyda gwisgoedd posibl y byddwch yn eu prynu.  

Awgrymiadau da ar gyfer gwisgoedd Nadolig

Mae gwisgoedd melfed, secwinau, les ac ati, o bob lliw a llun, ac nid yw’r rhain yn newid rhyw lawer o flwyddyn i flwyddyn. Ewch i siopau dillad newydd i gael syniadau (os ydych eisiau bod yn gyfredol), yna ewch i siopau elusen i chwilio am rywbeth y byddwch yn ei hoffi, naill ai i’w wisgo oddi ar y peg (fel y mae) neu ychwanegu ychydig o fanylion ato h.y. les, deunydd disglair. Gweler awgrymiadau gwnïo Caru Eich Dillad i gael help, neu lliwiwch eitemau nad ydynt y lliw cywir. Gallwch brynu lliwiau mewn siopau manion gwnïo neu farchnadoedd lleol.

Eto, edrychwch yn eich wardrob eich hun ar gyfer dillad parti y gallech eu hailwampio. Mae llawer o ysbrydoliaeth ar-lein (ar flogiau, YouTube a Pinterest, i enwi rhai yn unig) ar sut i addasu beth sydd gennych eisoes neu ychwanegu at ddillad o siop elusen sydd ychydig yn hen ffasiwn neu sydd ddim yn cyd-fynd â’ch chwaeth chi yn union.

Rwyf wedi sylwi bod siopau elusen yn cadw dillad tymhorol ar ei raciau/silffoedd, felly dylech ddod o hyd i eitemau mwy priodol pan fyddwch yn barod i chwilio.  

Y peth gorau am wneud hyn yw y byddwch yn gwybod na fydd unrhyw un arall yn gwisgo’r un wisg â chi!