Caru Eich Dillad Bangor – y canlyniadau

Daethom (i Fangor). Casglom dwy dunnell o ddillad. Gorchfygom #CaruEichDilladBangor!

Ychydig wythnosau’n ôl, fe wnaethom osod targed uchelgeisiol i gasglu tunnell o ddillad dieisiau i godi ymwybyddiaeth o’r ffaith fod 350,000 tunnell o ddillad yn cael eu taflu i’r bin bob blwyddyn.

Fe wnaethom uno â’r Labordy Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor a sefydlu siop yng nghanol tref Bangor i ddangos y mynydd o ddillad yn tyfu a thyfu. Nid oedd rhai pobl yn meddwl y byddai’n bosibl, ond roedd ymateb staff a myfyrwyr y Brifysgol, a chymuned ehangach Bangor, yn wych! Erbyn y diwedd, roedd oddeutu dwy dunnell o ddillad wedi cael eu rhoddi.

#CaruEichDilladBangor oedd y digwyddiad cyntaf erioed i ni ei gynnal yng Nghymru ac, yn ogystal â chasglu mynydd o ddillad dieisiau, roeddem eisiau helpu pobl i gadw eu dillad yn hwy a’u hannog i wneud dewisiadau prynu mwy cynaliadwy. I wneud hyn, dros bum diwrnod, fe wnaethom gynnal, caffis ac arddangosiadau trwsio, gweithdai gwnïo ac uwchgylchu rhad ac am ddim, gweithgareddau Pasg i’r teulu, a digwyddiad cyfnewid dillad; trwy weithio mewn partneriaeth â thair elusen (Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru, Age Cymru ac Antur Waunfawr).

Roedd #CaruEichDilladBangor yn trendio ar Twitter yng Nghymru am dridiau yn olynol (14, 15 ac 16 Mawrth).

Twitter screengrab

Aeth dros 500 o eitemau ail-law i gartrefi newydd yn y digwyddiad swishing a chyfnewid dillad.

Donated clothes in the swap shop.

Fe wnaeth myfyrwyr Prifysgol Bangor gystadlu i greu gwisgoedd o hen ddillad a defnyddiau wedi’u hailgylchu. Modelwyd y ceisiadau ar fodelau byw.

Students in their recycled outfits.

Y siop dros dro oedd y ganolfan ar gyfer gweithdai, arddangosiadau a dosbarthiadau meistr rhad ac am ddim.

The pop-up shop.

Difyrrwyd y teuluoedd gyda helfa drysor y Pasg a gweithgareddau crefft.

Little girl making a sock puppet.

Yn sgil ei boblogrwydd, bydd y caffi trwsio yn siop Age Cymru yn parhau bob mis.

The repair cafe.

Rhoddwyd 124 o fagiau o ddillad (oddeutu tunnell) i’r tair elusen partner (Antur Waunfawr, BHF ac Age Cymru) ar ddiwedd yr ymgyrch.

Bags of clothing ready to be donated.

Roeddem wrth ein bodd â’r ymateb ac roedd yr ymgyrch yn llwyddiant enfawr! Ond ni fyddem wedi gallu gwneud hyn ar ein pennau ein hunain, felly hoffem ddiolch i bawb a helpodd:

  • Sefydliad Prydeinig y Galon (BHF) Cymru, Age Cymru ac Antur Waunfawr am eu cymorth a’u cyfranogiad.
  • Ein dylunwyr rhyfeddol,  Barley Massey a Sophia Ingham, a gynhaliodd y caffi trwsio, yr arddangosiadau a’r gweithdai - yn rhoi syniadau, technegau ac ysbrydoliaeth greadigol i helpu pobl gadw eu dillad mewn defnydd yn hwy, neu uwchgylchu hen ddillad yn rhywbeth newydd, gwych!
  • Yn garedig iawn, fe wnaeth Partneriaeth Canol Tref Bangor a Chanolfan Siopa Deiniol adael i ni ddefnyddio lle gwag ar gyfer ein siop dros dro.
  • River Island, am roi benthyg rheiliau dillad i ni, Millets, am gael defnyddio eu cambrenni sbâr a Two Guys From Brussels, am ddarparu losin a siocled blasus ar gyfer helfa drysor y Pasg.
  • Yn olaf, Prifysgol Bangor a’r tîm yn eu Labordy Cynaliadwyedd a roddodd y cyfan ar waith! O ddosbarthu a chasglu bagiau o ddillad, arddangos posteri, recriwtio gwirfoddolwyr a chreu ymgyrch hwyl, deniadol ac effeithiol mewn ffordd mor gadarnhaol. Diolch arbennig i Rebecca Colley-Jones a Gwen Holland am fod yn wych.

I weld mwy o luniau, ewch i’n bwrdd Pinterest a Storify.