A jumbled pile of clothes.

Caru Eich Dillad Bangor

Pum diwrnod. Tunnell o Ddillad. Be wnei di greu?

Bydd Caru Eich Dillad a Phrifysgol Bangor yn cynnal digwyddiad unigryw yng ngogledd Cymru rhwng 11 ac 16 Mawrth 2016.

Rydym ni yn y Deyrnas Unedig yn taflu 350,000 o dunelli o ddillad i ffwrdd bob blwyddyn. Dychmygwch beth allem ni ei wneud gydag un yn unig o’r tunelli hyn?!

Cymerwch ran:

  • Cyfrannwch ddillad nad ydych mo’u heisiau mwyach er mwyn ein helpu i gasglu tunnell o ddillad ar gyfer Age Cymru, Sefydliad Prydeinig y Galon ac Antur Waunfawr.
  • Cyfnewidiwch eich rhodd am docynnau i siopa am drysorau ail-law yn y digwyddiad cyfnewid dillad.
  • Dysgwch sgiliau newydd a rhyddhau eich ochr greadigol yn un o’n gweithdai gwnïo ac uwchgylchu rhad ac am ddim.
  • Dewch â dilledyn y mae angen rhoi ychydig o sylw iddo i’n caffi trwsio ar y stryd fawr.

Yn ogystal â hyn, bydd sgyrsiau, dosbarthiadau meistr, gweithgareddau i’r teulu a mwy! 

Partneriaid:

  • Prifysgol Bangor
  • British Heart Foundation - Cymru
  • Antur Waunfawr
  • Age Cymru