Caru Eich Dillad Caerdydd

Caru Eich Dillad Caerdydd

Trwsiwch, addaswch, ailffurfiwch, uwchgylchwch, gwnïwch, rhowch, cyfnewidiwch….cymerwch ran!

Mae Caru Eich Dillad yn dod i Gaerdydd ac yn cynnig wythnos o weithgareddau RHAD AC AM DDIM i helpu i leihau effaith dillad ar yr amgylchedd. 

Cynhelir ‘Caru Eich Dillad Caerdydd’ rhwng dydd Llun 24 Hydref a dydd Sadwrn 29 Hydref, gyda chyfres o weithgareddau hwyl, addas i’r teulu, trwy gydol yr wythnos.  

Rydym wedi uno â Green City Events, Wythnos Ffasiwn Caerdydd, YMCA Caerdydd, Age Cymru ac uwch grefftwyr lleol i gynnig amrywiaeth gyffrous o ddigwyddiadau i chi. Dyma sut gallwch chi gymryd rhan...

#CaruEichDilladCaerdydd

 

Mewn partneriaeth ag:

     

 

Her Gwnïo

Gwirfoddolwch awr o’ch amser i helpu gwneud trowsusau byr wedi’u huwchgylchu o jîns denim i Oxfam eu gwerthu yng ngwyliau Glastonbury, Bestival, Womad a Boomtown yr haf nesaf!

Cofrestrwch