Women browsing racks of clothes.

Caru, prydlesu, benthyg: dyfodol ffasiwn?

Allwn ni wneud ffasiwn yn gynaliadwy mewn gwirionedd? A beth yw’r dewisiadau eraill yn lle ffasiwn gyflym?

Mae Amy Weir o Zero Waste Scotland yn ystyried y cwestiynau a ofynnwyd yng Ngŵyl Ffasiwn Ryngwladol Caeredin.

Trafodwyd rhai cwestiynau diddorol am ddyfodol ffasiwn yng Ngŵyl Ffasiwn Ryngwladol Caeredin eleni, mewn cyfres o ddigwyddiadau a gynhaliwyd mewn cydweithrediad â Zero Waste Scotland.

Allwn ni symud oddi wrth ffasiwn gyflym a beth fyddai’n dod yn ei lle?

Cadeiriwyd y drafodaeth hon gan Mark Shayler, a dreuliodd flwyddyn gyfan yn prynu dim byd newydd a dywedodd ei fod yn hawdd iawn. Trafododd y panel fodelau busnes gwahanol a allai ganiatáu i’r diwydiant ffasiwn symud oddi wrth ffasiwn gyflym.

Os nad yw pobl eisiau prynu rhywbeth newydd ond eisiau adfywio eu wardrob, beth yw’r dewisiadau eraill?

Mae Claudia Domokos yn meddwl y gall busnesau fel Rentez-Vous (hi oedd y sefydlydd) gynnig ateb. Gallwch logi eitem dyluniwr newydd yn lle ei brynu, sy’n golygu y gallwch fwynhau diweddaru eich wardrob yn rheolaidd heb fod yn berchen ar yr eitem.  

Neu beth am brydlesu dillad yn lle eu prynu nhw? Mae MUDJeans, a sefydlwyd gan Bert van Son, yn cynnig y dewis i wneud hynny gyda jîns.

A yw diwydiant ffasiwn gynaliadwy yn gyflawnadwy?

Gofynnwyd y cwestiwn hwn mewn symposiwm ar gynaliadwyedd, lle rhannodd Claire Bergkamp, Pennaeth Cynaliadwyedd gyda Stella McCartney, sut maen nhw’n olrhain, mesur a gwerthuso effaith eu cynhyrchion a’u busnes. Yr her newydd iddyn nhw, meddai, yw dechau mesur effaith sut mae cwsmeriaid yn defnyddio eu cynhyrchion.

Panel members at the Sustainability Symposium. ©Ian Rutherford

 

Trafododd y panel agweddau eraill ar gynaliadwyedd:

  • Fforddiadwyedd: mae’n bwysig nad yw cynaliadwyedd yn cael ei ystyried fel moethusrwydd y gall rhai pobl yn unig ei fforddio.
  • Ansawdd y dyluniad: does neb eisiau prynu rhywbeth nad yw’n edrych yn dda neu’n ffitio’n dda, hyd yn oed os yw’n gynaliadwy.

Dyma flas ar rai o’r sgyrsiau a gynhaliwyd yn ystod yr ŵyl. Beth yw’ch barn chi?