Charity Fashion Live

Charity Fashion Live 2017

Rydym ni’n cefnogi Charity Fashion Live – syniad y cynllunydd ffasiwn, Emma Slade Edmondson.

Yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, mae’n herio ei hun a’i thîm i ail-greu rhai o ddillad Wythnos Ffasiwn Llundain, munudau ar ôl iddynt ymddangos ar y catwalk, gan ddefnyddio dillad ail-law o un siop elusen. Eleni, Barnardo’s fydd yn cynnal y digwyddiad byw Charity Fashion Live, ddydd Sadwrn, 18 Chwefror, yn eu siop yn Brixton, ac rydym ni’n cael llawer o hwyl yn ei drefnu ar hyn o bryd!

Gyda deufis yn unig hyd nes bod Wythnos Ffasiwn Hydref Gaeaf yn cyrraedd Llundain, rydym ni’n edrych ymlaen at weld beth sydd gan yr ŵyl ffasiwn i’w gynnig, a pha ddillad ysblennydd y bydd Emma a’i thîm yn eu creu gyda’r hapdrysor o eitemau yn siop Barnardo’s.

Ymunwch â ni i weld yr holl wisgoedd wrth iddyn nhw gael eu creu, trwy ddilyn @CharityFashLive ar Twitter neu @charityfashionlive ar Instagram. Bydd tîm Charity Fashion Live yn rhannu beth fydd yn digwydd ar y diwrnod, yn ogystal â gwneud rhagfynegiadau am dueddiadau, a datgelu awgrymiadau am steiliau, wrth fynd yn eu blaen. Os byddwch eisiau dysgu rhai ffyrdd i greu gwisgoedd sy’n deilwng i fod ar y catwalk, heb wario llawer o arian, cadwch mewn cysylltiad i gael mwy o wybodaeth, a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn y digwyddiad yn fyw ar y cyfryngau cymdeithasol.

Byddwn yn trydaru trwy gydol y digwyddiad hefyd, felly peidiwch ag anghofio cymryd rhan a rhannu eich diweddariadau @loveyourclothes

I godi awydd arnoch, dyma rai lluniau o ddigwyddiad y llynedd:

A chipolwg ar beth sydd ar ddod…

Cyffrous?

Pam dewis dillad ail-law?

Bob blwyddyn yn y DU, rydym ni’n anfon oddeutu 350,000 tunnell o ddillad ail-law i safleoedd tirlenwi. Gan y gellid ail-ddefnyddio neu ail-gylchu’r rhain, mae hyn yn wastraff mawr. Meddyliwch am y peth mewn telerau economaidd, mae hyn gwerth oddeutu £140 miliwn o ddillad yn cael eu taflu i’r bin. Ni fyddai unrhyw un yn taflu dillad i’r bin, felly pam ydym ni’n gwneud hyn â dillad?  

Mae cartrefi cyffredin y DU yn berchen ar werth oddeutu £4,000 o ddillad - ond nid oes gennym ni fyth ddim byd i’w wisgo! - ac, ar gyfartaledd, nid yw 30% o’r dillad yn ein wardrobau wedi cael eu gwisgo yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Gall hyn fod oherwydd nad ydyn nhw’n ffitio mwyach, neu eu bod nhw’n edrych ychydig yn anniben, ond yn bennaf, maent yn hollol ddefnyddadwy.

Yn hytrach na’u taflu, mae llawer o opsiynau eraill. Gallwch eu rhoi i siop elusen, mynd â nhw i fanc dillad, neu os ydynt mewn cyflwr gwael iawn, gallwch eu rhoi i gael eu hailgylchu. Os ydych chi’n chwilio am eitemau newydd i gymryd y lle blaenaf yn eich wardrob, mae prynu dillad ail-law yn opsiwn gwych. Mae cymaint o amrywiaeth, a gallwch ddod o hyd i unrhyw beth, o Primarni i Gucci i Top Shop. Gydag ychydig o ddychymyg a chipolwg da, gallwch greu gwisgoedd sy’n unigryw i chi, yn ogystal â dilyn y ffasiwn. Hefyd, nid yn unig y gallwch fod yn sicr na fyddwch mewn sefyllfa letchwith o fod yn gwisgo’r un ffrog â rhywun arall mewn parti, byddwch yn helpu elusennau ac yn helpu’r amgylchedd wrth siopa mewn ffordd fwy cyfrifol a chynaliadwy. Mae pawb ar eu hennill!

 

Modelau’n gwisgo dillad ail-law o siop elusen yn unig. Mae delweddau o’r ymgyrch yn cynnwys gwisgoedd o Barnardo’s, Farah, Traid, a CRUK. Delweddau’r ymgyrch Charity Fashion Live, gan Rachel Manns. Cyrchwyd yr holl ddillad a ddefnyddiwyd yn y digwyddiad byw o Barnardo’s