Clothes on a clothes rail.

Charity fashion live: “cael yr olwg: wythnos ffasiwn llundain – golwg Oxfam”

Mae Caru Eich Dillad yn gyffrous i fod yn cefnogi Charity Ffashion 2015, gydag Oxfam a Recycle for London.

Dyma wybodaeth am beth sy’n digwydd a sut i gymryd rhan.

Yn Charity Fashion Live, mae’r cynlluniwr, Emma Slade-Edmondson, yn ail-greu rhai o wisgoedd Wythnos Ffasiwn Llundain, munudau ar ôl iddyn nhw ddod allan ar y ‘catwalk’, gan ddefnyddio dillad ail-law o un siop Oxfam. Mae’n her anodd – sut hwyl gaiff hi?

Dilynwch yr hanes yn fyw ar Twitter (@CharityFashLive) ac Instagram (@CharityFfasiwnLive) wrth i ‘catwalk’ y siop elusen agor ddydd Sadwrn, 19 Medi 2015 rhwng 9.00am a 7.00pm. Bydd y tîm yn rhannu stori’r diwrnod cam wrth gam, y gwisgoedd, rhagfynegiadau o ran ffasiwn ac awgrymiadau am steil ar y cyfryngau cymdeithasol wrth i’r diwrnod fynd yn ei flaen ar #CharityFashionLive.

Bydd y ffotograffydd, Rachel Manns (gyda chymorth Maikel van de Wiel), yn tynnu lluniau o’r ymgyrch ar gyfer Charity Fashion Live a fydd yn defnyddio dillad ail-law o siopau elusen yn Llundain yn unig. Gyda’r cynllunydd, Emma Slade Edmondson, gwallt a cholur gan Khandiz Joni & Moneet Heyer @ Novel Beings, dyluniad set gan Studio Lune a’r dillad yn cael eu modelu gan Katya a Lena @ Leni, cwmni rheoli modelau.    

Model  in flared jeans.Model in red and blue dress.

Swnio’n hwyl? Cymerwch ran!

Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau #FashionSalvage mewn siopau Oxfam eraill yn Llundain ar yr un diwrnod. Mae gennym dîm o ddylunwyr ac arbenigwyr uwchgylchu yn barod i ddangos i chi sut i addasu, trwsio ac ail-steilio eich dillad. Byddant wrth law i’ch helpu i roi cyffyrddiad personol i eitemau ail-law newydd neu i ddilledyn sydd wedi bod yng nghefn eich wardrob yn rhy hir.

  • Ewch i Oxfam, Covent Garden i gyfarfod â sefydlydd Diwrnod Chwyldro Ffasiwn, Orsola de Castro, a’r dylunydd o Lundain a brenhines crosio, Katie Jones.
  • Yn Oxfam, Islington, bydd Fabrications yn cynnal sesiynau uwchgylchu ac addasu.
  • Ac yn Oxfam, Westbourne Grove, cewch gyfarfod â’r cynllunydd a’r dyluniwr gwisgoedd, Illishio Lovejoy.

Mae Caru Eich Dillad yn falch o gefnogi Charity Fashion Live. Wrth i ffasiwn newid o un tymor i’r llall, gan fod yn anodd cadw i fyny, yn enwedig os nad oes gennych gyllideb fawr. Ond gydag oddeutu 1.1 miliwn tunnell o ddillad yn cael eu taflu bob blwyddyn gan ddefnyddwyr y DU, mae hapdrysor o ddillad ar gael am ffracsiwn o’r pris. Bydd Charity Fashion Live yn profi y gall dillad ail-law fod yr un mor ffasiynol.

Ewch i @CharityFashLive a #CharityFashionLive i weld y tîm wrthi’n creu i’r eithaf.

www.charityffasiwnlive.com

Cydnabyddiaeth ffotograffau: Bydd y ffotograffydd, Rachel Manns (gyda chymorth Maikel van de Wiel), yn tynnu lluniau o’r ymgyrch ar gyfer Charity Fashion Live a fydd yn defnyddio dillad ail-law o siopau elusen yn Llundain yn unig. Gyda’r cynllunydd, Emma Slade Edmondson, gwallt a cholur gan Khandiz Joni & Moneet Heyer @ Novel Beings, dyluniad set gan Studio Lune a’r dillad yn cael eu modelu gan Katya a Lena @ Leni, cwmni rheoli modelau.    

Ffrog borffor a choch ddisglair wedi’i hysbrydoli gan Ashish SS15. Trowsus fflêr arddull yr 1970au a gwasgod, wedi’u hysbrydoli gan Miu Miu Resort 2015.

Diweddariad

Gwyliwch y fideos o Charity Fashion Live.

 

Charity Fashion Live logo