21 days of loving your clothes

Dangoswch gariad at eich dillad

Dilynwch ein cyngor ar gyfer 21 diwrnod i garu eich dillad

Mae’n dymor caru yng Nghymru, gyda nid yn unig un ond dau ddiwrnod swyddogol o ramant i ddangos cymaint yr ydych chi’n caru rhywun. I ddathlu’r gwyliau hyn i gariadon, rydym yn lansio 21 diwrnod o gariad, a fydd yn dechrau ar Ddydd Santes Dwynwen ac yn dod i ben ar Ddydd San Ffolant, i’ch helpu i ddangos ychydig bach mwy o gariad at eich dillad.  

Cadwch lygad allan am gyngor dyddiol ar @CaruEichDillad a #21diwrnod ar Twitter i gael dos dyddiol o ysbrydoliaeth a chyngor. 

 

Mwy o ffyrdd i ddangos i’ch dillad eich bod yn eu caru

Mynnwch gael eich ysbrydoli gan ein syniadau ar sut i garu eich dillad mwy.

Cwympo mewn cariad eto

Weithiau, gallwch ailgynnau hen fflam. A oes yna eitem o ddillad yng nghefn eich wardrob sydd wedi mynd yn angof? Gall roi ychydig o drefn ar yr anhrefn eich helpu i ailddarganfod y dillad rydych wir yn eu caru, ac adnewyddu’ch wardrob heb orfod prynu unrhyw beth newydd.

Fy nhrin i’n dda: sut i roi gofal cariadus tyner i’r dillad rydych yn eu caru

Pan fyddwch chi’n caru rhywun, byddwch am ofalu amdanynt. Mae’r un peth yn wir ar gyfer dillad. Cadwch nhw’n hapus drwy eu storio’n glyfar, eu golchi’n gywir a’u trwsio pan fydd angen.

Gwnewch i’r cariad bara

Pan fyddwch chi wedi prynu rhywbeth newydd – a byddwn ni’n gwario cyfartaledd o £1,700 y flwyddyn fesul cartref ar brynu dillad – rydych am iddo bara. Cadwch eich dillad yn rai gwerth eu caru trwy ddewis gwisgoedd clasurol, ail-steilio dillad er mwyn eu diweddaru, neu eu newid i ffitio’n well.

Beth os yw eich cariad wedi pylu?

“Fi sydd ar fai, nid ti.” Mae’n digwydd: weithiau fyddwch chi ddim yn gweddu i’ch gilydd mwyach. Ond nid oes rhaid i bethau orffen yn ddiflas. Mae’n siŵr bod rhywun allan yno a fydd yn caru’r hyn nad ydych chi’n ei garu – felly pasiwch eich gwisgoedd diangen ymlaen i rywun a fydd yn eu gwerthfawrogi: rhowch nhw i elusen, ewch â nhw i ddigwyddiad swisio neu rhowch nhw i ffrind.