Sock monkey toys

Defnyddiwch eich sgiliau celf a chrefft gyda’n deg canllaw

Canllawiau creadigol a chrefftus ar gyfer defnyddio eich sanau sbar a thyllog.

  1. Efallai nad yw sanau unigol yn debyg i’w gilydd ond fe allan nhw weddu i’w gilydd. A dyna pryd y gallwch eu troi’n fenyg. Mae’r camau i gyd ar gael yn fan hyn.
  2. Gall gwregys car rwbio neu frifo gwddwg plentyn. Rhowch hosan sbâr (gyda’r bysedd traed wedi eu torri i ffwrdd) dros y gwregys a dyna broblem arall gyda’r plant wedi ei datrys.
  3. Gallwch ddefnyddio sanau sydd ag elastig cryf ynddyn nhw yn eich gwallt i’w gadw allan o’ch wyneb. Torrwch y bysedd traed i ffwrdd a chlymwch yr hosan yn eich gwallt.
  4. Gwnewch gâs i’ch gweill allan o ddwy hosan sbâr drwy dorri’r bysedd traed oddi ar un ohonyn nhw, gwnio’r geg ar gau ac yna’i roi tu mewn i’r hosan arall er mwyn creu daliwr nodwyddau â dau ben iddo.
  5. Torrwch sanau sbâr i’w defnyddio fel stwffin pan fyddwch yn gwneud teganau medal, clustogau neu obeynddion.
  6. Ffordd dda o ddefnyddio pentwr o sanau sbâr yw stwffio un mawr (fel hosan tiwb, er enghraifft) gyda nifer o rai bach. Gwnïwch ben yr hosan fawr a bydd clustog teithio perffaith gennych.
  7. Torrwch bennau sannau sbâr, rhowch nhw o gwmpas ochrau cambrenni a bydd dillad sidan neu sgleiniog byth yn llithro i ffwrdd eto.
  8. Gwnewch gâs ffon symudol drwy osod eich ffôn mewn hosan i’w warchod rhag cael ei grafu yn eich bag neu’ch câs.
  9. A beth am rimyn drafft. Torrwch sanau a’u gwnïo at ei gilydd i greu tiwb sydd yr un lled â’ch drws. Caewch un pen o’r tiwb, ei stwffio gyda hen sanau/teits/dillad arall yna caewch y pen arall. Fel hwyl, gallwch ychwanegu siapiau o ddefnydd i’w wneud i edrych fel ci llathaid.
  10. Ydych chi’n cofio’r sanau Dolig doniol yna gawsoch chi’r llynedd? Dim ond un sydd ar ôl nawr felly gwnewch hi’n addurn Nadolig . Dyma sut.