Reindeer Christmas jumper

Dyma’r tymor i uwchgylchu

Neges wadd gan Fix Up Look Sharp ar yr hwyl a gewch wrth greu Siwmper Nadolig unigryw.

Nid oes arnom angen llawer o anogaeth i roi pregeth am werthoedd uwchgylchu. Mae’r Nadolig yn un o ffefrynnau’r tîm Fix Up hefyd, sy’n golygu bod uwchgylchu Siwmperi Nadolig yn un o uchafbwyntiau calendr Fix Up.

Yn sgil ffrwydrad yn y ffasiwn Siwmperi Nadolig, mae’n hawdd cael eich perswadio i feddwl bod angen prynu un newydd bob Nadolig. Yn ddi-os, un o’r pethau gorau am y Nadolig yw’r cyfle i nôl hen addurniadau, a bod yn hiraethus ynghylch chwiwiau a thraddodiadau unigryw eich teulu. Y newyddion da yw bod ffyrdd hawdd i roi’r meddylfryd hwn ar waith - fel gwisgo Siwmper Nadolig wych na fydd gan unrhyw un arall!

Yr ateb yw… uwchgylchu. Nid oes rhaid iddo fod yn gymhleth nac yn gampwaith appliqué: gall ychydig o ddychymyg fynd ymhell.

Dewch o hyd i hen siwmper, chwiliwch yn eich droriau am hen ffabrig, llieiniau bwrdd, pom poms, gliter, gwlân, ffelt… a byddwch yn greadigol. Rydym yn defnyddio crysau chwys newydd wedi’u rhoddi, neu grysau chwys â diffygion, staenau neu namau (mae ychwanegu clytiau a manylion yn ffordd berffaith i guddio’r rhain!), ac yn ychwanegu darnau o ffabrig y byddwn ni wedi’u cadw trwy gydol y flwyddyn, o roddion i siopau CLIC Sargent.

Gallwch ddechrau o’r newydd, neu ychwanegu ychydig mwy o ddisgleirdeb i hoff Siwmper Nadolig y llynedd. Dyna beth sy’n wych am ddillad gwneud eich hun: gallwch wneud beth bynnag yr ydych chi eisiau ei wneud.

Os hoffech roi cynnig arni, ond heb fod yn siŵr ble i ddechrau, gwiriwch ganllaw syml ar sut i wneud, yma.

I gael mwy o ysbrydoliaeth, dyma rai o’n ffefrynnau o gasgliad y llynedd. Cadwch eich llygad allan ar gyfer ein detholiad newydd, a fydd yn dod yn fuan!

Girl wearing a homemade Christmas tree sweatshirtGirl wearing a homemade Christmas kitten sweatshirt

Os yw meddwl am ddefnyddio nodwydd ac edau yn codi braw arnoch chi, gallwch wneud dewis cynaliadwy trwy chwilio Siwmper Nadolig ail-law. Gallwch gyfnewid dillad gyda ffrindiau neu deulu, neu ewch i’ch stryd fawr leol i chwilio mewn siopau elusen. Byddwch yn osgoi’r embaras o gyrraedd y swyddfa yn yr un siwmper â’ch cydweithwyr, a byddwch yn rhoi rhodd i elusen hefyd, (a fydd yn gwneud i chi deimlo’n fodlon). Efallai ein bod ni’n rhagfarnllyd, ond os ydych chi yn adran Bryste, mae gan siopau CLIC Sargent Bishopston a Cotham Hill ddewis gwych.