Dyma uwch grefftwr: Elspeth Jackson

Elspeth Jackson

Dyma Elspeth o Ragged Life, sy’n trawsnewid hen ddillad i wneud clustogau rygiau rhacs hardd, addurniadau a rygiau.

Mewn hyd at 5 cam, allwch chi grynhoi eich taith i fod yn grefftiwr?

Rwyf wastad wedi bod yn grefftwr brwd, ac wedi bod yn gwneud rygiau rhacs ers yr oeddwn i yn fy arddegau ond, yn 2014, dechreuais gynnal gweithdai rygiau rhacs yn fy amser sbâr i gwrdd â phobl o’r un meddylfryd a rhannu fy hoffter o wneud  rygiau rhacs.

Ar ôl rhedeg y dosbarthiadau am oddeutu hanner blwyddyn, dechreuais sylwi bod gan fwy a mwy o bobl ddiddordeb yn y grefft, felly, cymerais gam mawr a gadael fy swydd mewn marchnata, i fod yn grefftwr amser llawn.

Dechreuais fy nghwmi, Ragged Life, i fod y lle i fynd ar gyfer unrhyw beth sy’n ymwneud â gwneud  rygiau rhacs... gweithdai, pecynnau, cyflenwadau ac ysbrydoliaeth gyffredinol.

Erbyn hyn, rwy’n ddigon ffodus i fod yn un o’r arbenigwyr blaenllaw yn y grefft ac, yn 2016, cyhoeddwyd fy llyfr crefftau cyntaf, "Rag Rugs, Pillows & More", yn fyd-eang.

Rwyf wastad wedi bod yn grefftwr, ac rwyf bellach yn ddigon ffodus i ddweud mai fy swydd yw fy mrwdfrydedd.

Pam y cewch eich ysbrydoli i wneud beth rydych chi’n ei wneud?

Mae gwneud rygiau rhacs yn grefft Brydeinig draddodiadol, hen iawn, a oedd mynd yn llai poblogaidd yn ystod y 50 mlynedd diweddaf. Gyda thuedd gynyddol am decstilau sy’n cael eu masgynhyrchu, roedd yn cael ei ystyried yn grefft hen ffasiwn, darfodedig nad oedd yn addas ar gyfer cartrefi modern. Pam fyddech chi’n gwneud ryg pan allech chi brynu un mor rhad? Pan ddechreuais i wneud rygiau rhacs, roeddwn i’n hoff iawn o’r elfen uwchgylchu o ddefnyddio fy hen ddillad a oedd yn llawn atgofion, ond hefyd, roeddwn i’n hoffi elfen unigryw’r grefft - nid oes unrhyw ddau ddarn yn edrych yr un peth. Erbyn hyn, caf fy ysbrydoli fwyaf i greu dyluniadau cyfoes ar gyfer bywyd modern, sy’n dod â rygiau rhacs i’r 21ain ganrif.

Pa brosiect ailddefnyddio/uwchgylchu ydych chi’n fwyaf balch ohono, a pham?

Rwyf wedi gwneud cymaint o ddarnau rygiau rhacs yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae’n anodd dewis rhyngddynt, ond rwy’n credu mai un o fy hoff brosiectau oedd y pwff rygiau rhacs a greais ar gyfer fy llyfr, "Rag Rugs, Pillows & More". Nid oeddwn i erioed wedi gwneud unrhyw beth mor fawr â rygiau rhacs mewn un lliw o’r blaen, felly roedd yn naid o ffydd y byddai’n edrych yn dda yn y pen draw. Nawr, ni allaf ei ddychmygu unrhyw ffordd arall – mae’r glas bloc yn gadael i wead y rygiau rhacs i wneud yr holl waith, ac mae mewn lle blaenaf yn ystafell fyw fy rhieni.

Beth yw’r offeryn rydych chi’n ei ddefnyddio ar gyfer eich gwaith rydych chi’n ei drysori fwyaf?

Fy machyn clicied ffyddlon. Mae gwneud rygiau rhacs yn grefft syml, felly, y cyfan sydd ei angen arnoch yw bachyn clicied, hesian a rhacs i ddechrau arni. Yn achlysurol, rwy’n creu rygiau rhacs ar y trên, felly rwy’n ffodus nad yw’n grefft sydd angen llawer o offer.

Pa ran o wefan Caru Eich Dillad ydych chi’n ei defnyddio/hoffi fwyaf?

Rwy’n hoffi edrych ar adran ‘Ail-ddylunio ac Uwchgylchu’ gwefan Caru Eich Dillad, oherwydd mae’n cynnwys syniadau ar gyfer heriau nad oeddwn i erioed wedi’u hystyried. Er enghraifft, y pethau y gallwch eu gwneud ag un hosan.

Beth ydych chi’n meddwl yw’r peth pwysicaf y gall unigolion ei wneud i ymestyn oes eu dillad?

Mae storio eich dillad yn gywir yn allweddol i sicrhau eu bod nhw’n para’n hwy. Mae defnyddio cambrenni dillad o ansawdd da yn gwneud gwahaniaeth enfawr, yn fy marn i.

Pwy yw eich hoff ddylunydd a pham?

Vivienne Westwood – nid yn unig ei bod hi’n un o’r goreuon yn ei maes, ond mae hi hefyd yn poeni am yr amgylchedd.

Dw i byth yn gadael adref heb…

Dw i byth yn gadael adref heb…

Pwrs. Fe wnes i ei brynu o siop elusen leol, ac mae wedi cael ei wneud o dorion crysau-t wedi’u hailgylchu.

Fy newis westeion ar gyfer cinio gwadd fyddai…

Vivienne Westwood, Kaffe Fassett, David Attenborough a Roger Federer – byddai’n gymysgedd eithaf eclectig!

Fy hoff le i ymweld ag ef i gael ysbrydoliaeth yw...

Arddangosfa Haf yr Academi Frenhinol, oherwydd ei bod hi’n llawn dop o gelf o bob ffurf, ac mae rhywbeth ar gael i bawb.

Y lle nesaf yr hoffwn i deithio iddo yw...

De America, oherwydd yr hoffwn ni fynd ar hyd llwybr Inca.

Y prosiect nesaf yr wyf i eisiau ei wneud (ond does gen i byth amser ar ei gyfer) yw...

Clustogi soffa gyfan mewn rygiau rhacs – rwy’n meddwl y byddai’n edrych yn rhyfeddol. Unrhyw wirfoddolwyr?