Pair of denim jeans.

A fyddech chi’n prydlesu eich jîns?

Cyfweliad gyda sefydlydd MUD Jeans, Bert van Son

Mae pawb yn hoffi pâr da o jîns - dilledyn clasurol bythol sy’n cyd-fynd â bron unrhyw beth. Ond a fyddech chi byth yn prydlesu eich jîns? Sgwrsion ni â Bert van Son, sefydlydd MUD Jeans, brand arloesol o’r Iseldiroedd sy’n gobeithio ein hybu i wneud hynny.

Bert van Son

Beth yw MUD Jeans?

Cael jîns ffres heb ddifrodi’r amgylchedd. Yn MUD Jeans, gallwch brynu neu brydlesu jîns. Mae MUD Jeans yn derbyn y jîns yn ôl ar ddiwedd eu defnydd, er mwyn eu hailgylchu. Bydd cynhyrchion newydd, fel siwmperi neu jîns, yn cael eu gwneud o’r defnydd crai. Rydym yn cau ein dolen ein hunain ac yn arbed dŵr a gwastraff.

O ble cawsoch y syniad ar gyfer eich busnes?

Bûm yn gweithio yn Tsiena, a gwelais effeithiau ofnadwy'r diwydiant ffasiwn gyflym. Pan symudais yn ôl i’r Iseldiroedd, roeddwn i eisiau parhau i weithio yn y diwydiant tecstilau, ond roeddwn yn gwybod bod rhai i mi wneud pethau’n wahanol.  Dechreuodd Lease A Jeans arbrawf. Cafodd sylw yn y wasg yn gyflym iawn. Dyna pryd sylweddolais fod gen i rywbeth arbennig.

Oes gennych chi unrhyw gynlluniau i ymestyn eich gwaith y tu hwnt i jîns?

Rwy’n cael syniadau newydd bob dydd. Mae’r economi gylchol yn cynnig cyfleoedd gwych. Mae cymaint y gallwch ei wneud allan o wastraff. Wrth feddwl am denim, gallwch eisoes wneud jîns, siwmperi neu esgidiau ymarfer corff newydd.

Pam mae jîns mor bwysig i bobl, yn eich barn chi?

Mae pawb yn gwisgo jîns. Dynion a menywod. Yr ifanc a’r hen. Maent yn gyfforddus a gellir eu cyfuno â phob math o ddillad. Perffaith.

Oed gennych chi unrhyw awgrymiadau da ar gyfer gofalu am jîns?

Rhowch nhw yn y rhewgell. Mae’n well i’ch jîns a byddwch yn arbed dŵr.

Disgrifiwch eich hun mewn tri gair.

Cadarnhaol, di-drefn, brwdfrydig.

Cwblhewch y frawddeg hon. Petawn yn gallu gwneud i bawb wisgo mewn arddull dillad cyfnod, byddai o...

Lloegr yn yr 1980au, y chwaraewyr criced.

Ar wahân i’ch cwmni chi’ch hun, pa fanwerthwr dillad yw eich hoff un?

Patagonia.

Pa eitem rydych yn berchen arni yr ydych yn ei hoffi fwyaf a pham?

Pâr o siswrn a gefais pan adewais Hong Kong ar ôl 5 mlynedd o waith caled. Pâr o siswrn o ansawdd gwirioneddol.

I ddarganfod mwy am MUD Jeans a’u stori, ewch i www.mudjeans.eu a dilynwch nhw ar Twitter @mudjeansNL a Facebook MudJeansNL.