Gweithdai Addasu a Thrwsio

Oes gennych unrhywbeth yn eich cwpwrdd y mae angen ei ailwampio neu ei drwsio?

Gofalu am ddillad a’u defnyddio’n hirach yw’r un peth mwyaf y gallwn ni ei wneud i leihau effaith amgylcheddol dillad.

Dewch i’r sesiynau amser cinio sy’n rhad ac am ddim lle bydd arbenigwyr Caru Eich Dillad ar gael i ddangos i chi sut i drwsio fan hyn a fan draw er mwyn dod a’ch dilledyn nôl yn fyw!

Byddwn yn darparu peiriannau ac offer gwnïo. Dewch â’r eitem sydd angen sylw. Os oes gennych sip sydd angen ei newid, dewch ag un newydd gyda chi (mae gan farchnad Caerdydd siop manion gwnïo da).

 
Bydd y gweithdai yn cynnwys:

Hemiau ac addasiadau

  • Byrhau trowsusau/sgertiau, trwsio hemiau
  • Addasu gwasgau
  • Byrhau dillad neu ychwanegu atyn nhw


Tyllau, rhwygiadau, clytiau

  • Gwnïo clytiau er mwyn gorchuddio staeniau neu rwygiadau
  • Brodio a thrwsio tyllau a rhwygiadau
  • Gorchuddio coleri neu gyffiau sydd wedi treulio


Sipiau, botymau, ffasninau

  • Gwnïo botymau coll a thrwsio tyllau botymau
  • Trwsio sipiau, bachau, clecwyr a ffasninau eraill
  • Ailosod llinynnau a rhannau sydd ag elastig

Mae nifer cyfyngedig o llefydd ar pob gweithdy. Cliciwch y linc perthnasol i neilltuo lle. 

Dyddiad

Lleolaid

Gweithdy

Dydd Llun 22 Ionawr

Ystafell 404c, Neuadd y Sir

12.00pm-12.30pm: Hemiau ac addasiadau

12.30pm-1.00pm: Tyllau, rhwygiadau, clytiau

1.00pm-2.00pm: Sipiau, botymau, ffasninau

Dydd Mawrth 23 Ionawr

Ystafell 404c, Neuadd y Sir

12.00pm-12.30pm: Hemiau ac addasiadau

12.30pm-1.00pm: Tyllau, rhwygiadau, clytiau

1.00pm-2.00pm: Sipiau, botymau, ffasninau

Dydd Mercher 24 Ionawr

Ystafell 404c, Neuadd y Sir

12.00pm-12.30pm: Hemiau ac addasiadau

12.30pm-1.00pm: Tyllau, rhwygiadau, clytiau

1.00pm-2.00pm: Sipiau, botymau, ffasninau

Dydd Iau 25 Ionawr

Ystafell Cyfarfod Armstrong, Tŷ Wilcox

12.00pm-12.30pm: Hemiau ac addasiadau

12.30pm-1.00pm: Tyllau, rhwygiadau, clytiau

1.00pm-2.00pm: Sipiau, botymau, ffasninau

Dydd Gwener 26 Ionawr

Ystafell Cynhadledd 2, Ffordd Lamby

12.00pm-12.30pm: Hemiau ac addasiadau

12.30pm-1.00pm: Tyllau, rhwygiadau, clytiau

1.00pm-2.00pm: Sipiau, botymau, ffasninau

 


 

Os nad ydych yn gallu mynychu un o’r gweithdai, mae gwefan Caru Eich Dillad yn llawn syniadau da, fideos a chanllawiau y gallwch eu lawrlwytho am bopeth, o sut i adeiladu cwpwrdd dillad bychan, tynnu staeniau cyffredin, i drwsio sipiau sydd wedi torri a phrosiectau crefft ar gyfer  teuluoedd - a’r cyfan am DDIM. Dechreuwch gyda’r canllawiau fideo gofalu a thrwsio.