Upcycling workshops

Gweithdai uwchgylchu Caru Eich Dillad Caerdydd

Dysgwch sut i ailffurfio ac addasu eich dillad

Rydym wedi uno â rhai o'n 'Super Crafters' i gyflwyno amrywiaeth gyffrous o weithdai i'ch helpu i uwchgylchu, ailffurfio ac addasu eich dillad. 

Mae'r gweithdai i gyd yn RHAD AC AM DDIM ond mae'n rhaid neilltuo lle ymlaen llaw am rhai ohonynt. Cliciwch y dolen perthnasol isod i neilltuo eich lle. #CaruEichDilladCaerdydd

BETH

PRYD

BLE

Gweithdy Gwnïo Uwchgylchu ‘Dillad Cynnes y Gaeaf’: Sgarffiau Anfeidredd gyda The Stitchery​

Mae’n addas i deuluoedd, Neilltuo lle

Dydd Llun 24 Hydref, 10:30am – 12:30pm

Siop dros dro Caru Eich Dillad,  Canolfan Siopa Capitol, Caerdydd

 

Gweithdy Gwnïo Uwchgylchu ‘Dillad Cynnes y Gaeaf’: 'Troi hen siwmperi’n fenig’ gyda The Stitchery​

Mae’n addas i deuluoedd, Neilltuo lle

Dydd Llun 24 Hydref, 1:30pm – 3:30pm

Siop dros dro Caru Eich Dillad,  Canolfan Siopa Capitol, Caerdydd

Gweithdy uwchgylchu crys-t gyda The Stitchery                            

Mae’n addas i deuluoedd, Neilltuo lle                                 

Dydd Mawrth 25 Hydref, 10:30am – 12:30pm

Siop dros dro Caru Eich Dillad,  Canolfan Siopa Capitol, Caerdydd

Gweithdy Uwchgylchu ac addasu crysau dynion gyda The Stitchery​

Bydd angen ychydig o brofiad yn defnyddio peiriant gwnïo, Neilltuo lle

Dydd Mawrth 25 Hydref, 1:30pm – 3:30pm

Siop dros dro Caru Eich Dillad,  Canolfan Siopa Capitol, Caerdydd

Trawsnewud eich trowsus gyda Zap Upcycled​

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

Dydd Mawrth 25 Hydref, 6:30pm – 8pm

Canolfan Cymunedol Plasnewydd, 2 Shakespeare St, Y Rhath, Caerdydd

Pocedi a Chlytiau gyda TwinMade

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

Dydd Mercher 26 Hydref,

6:30pm – 8pm

Canolfan Cymunedol Plasnewydd, 2 Shakespeare St, Y Rhath, Caerdydd

Gweithdy uwchgylchu denim gyda Tailor Green​

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

Dydd Iau 27 Hydref,

12pm – 2pm

The Castle Emporium, Womanby St, Caerdydd

Addasu eich dillad gyda Tailor Green​

No sewing experience necessary, Neilltuo lle

Dydd Iau 27 Hydref,

3pm – 5pm

The Castle Emporium, Womanby St, Caerdydd

Coleri a Chyffiau gyda The Sustainable Studio

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

 

Dydd Iau 27 Hydref,

6:30pm – 8pm

Meithrinfa’r Pelican, Crofts St, Caerdydd

Gweithdy uwchgylchu crysau gyda The Sustainable Studio​

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

 

Dydd Gwener 28 Hydref, 10:30am – 12:30pm

Siop dros dro Caru Eich Dillad,  Canolfan Siopa Capitol, Caerdydd

 

Coleri a Chyffiau gyda The Sustainable Studio​

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo,  Neilltuo lle

 

Dydd Gwener 28 Hydref, 1:30pm – 3:30pm

Siop dros dro Caru Eich Dillad,  Canolfan Siopa Capitol, Caerdydd

 

Gweithdy uwchgylchu denim gyda Tailor Green

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

Dydd Gwener 28 Hydref,

12pm – 2pm

The Castle Emporium, Womanby St, Caerdydd

Addasu eich dillad gyda Tailor Green

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo, Neilltuo lle

 

Dydd Gwener 28 Hydref,

3pm – 5pm

The Castle Emporium, Womanby St, Caerdydd

Dosbarth meistr ffasiwn: Sut i ail-greu’r gwisgoedd diweddaraf ar y catwalk gyda The Sustainable Studio, mewn cydweithrediad ag Wythnos Ffasiwn Caerdydd​

Does dim angen neilltuo lle, dim ond galw heibio!​

Dydd Sadwrn 29 Hydref,

12pm – 1pm

Wythnos Ffasiwn Caerdydd – Pentref Cynllunwyr, Masonic Hall, 8 Guildford St, Caerdydd

Dosbarth meistr ffasiwn: Uwchgylchu crysau gyda The Sustainable Studio, mewn cydweithrediad ag Wythnos Ffasiwn Caerdydd​

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo.

Does dim angen neilltuo lle, dim ond galw heibio!​

Dydd Sadwrn 29 Hydref,

1:30pm – 3pm

Wythnos Ffasiwn Caerdydd – Pentref Cynllunwyr, Masonic Hall, 8 Guildford St, Caerdydd

 

Dosbarth meistr ffasiwn: Cyweirio Dillad gyda The Sustainable Studio, mewn cydweithrediad ag Wythnos Ffasiwn Caerdydd

Does dim angen unrhyw brofiad gwnïo.

Does dim angen neilltuo lle, dim ond galw heibio!​

Dydd Sadwrn 29 Hydref,

3:30pm – 5pm

Wythnos Ffasiwn Caerdydd – Pentref Cynllunwyr, Masonic Hall, 8 Guildford St, Caerdydd

Her Gwnïo

Gwirfoddolwch awr o’ch amser i helpu gwneud trowsusau byr wedi’u huwchgylchu o jîns denim i Oxfam eu gwerthu yng ngwyliau Glastonbury, Bestival, Womad a Boomtown yr haf nesaf!

Cofrestrwch