Buttons in the shape of a heart.

Gwisgoedd ar gyfer dêt Sant Ffolant

Dangoswch ychydig o gariad i’ch wardrob a’r balans yn eich banc ar Ŵyl Sant Ffolant.

Anghofiwch bob penbleth o ran beth i’w wisgo ar gyfer tymor y gwobrau a’r digwyddiadau carped coch. Rhaid i chi wneud penderfyniad mawr arall ym mis Chwefror ynghylch eich wardrob... beth i’w wisgo ar ddêt Gŵyl Sant Ffolant?

Rydym wedi bod yn gwneud ein hymchwil. Yn lle ail-weithio gwisg hyfryd sydd eisoes yn hongian yn eich wardrob, rydym wedi canfod y bydd llu o bobl yn yr Alban yn rhuthro allan a gwario’u harian haeddiannol ar brynu rhywbeth newydd i’w wisgo. Datgelodd arolwg barn diweddar gan YouGov fod 16% o fenywod yn bwriadu prynu dillad neu ategolion newydd ar gyfer diwrnod cariad mawr eleni.

Dywedodd y rheiny ohonoch a fydd yn mynd am y siopau y byddant yn gwario hyd at £60 ar wisg newydd. Mae hwnnw’n arian gwerthfawr a allai gael ei wario yn lle hynny ar drît tymhorol arbennig, neu hyd yn oed dalu am eich pryd bwyd Sant Ffolant! Rydym am eich annog i gwympo mewn cariad eto gyda’ch hen ddillad ac ailystyried eich wardrob bresennol, fel y gallwch wir wneud y gorau o Ŵyl Sant Ffolant.

Drwy fod ychydig yn greadigol, mae’n hawdd rhoi’r wisg berffaith at ei gilydd o’ch cwpwrdd, ac ychwanegu ategolion ati – fyddwch chi ddim yn ei hadnabod wedyn! A siawns na fydd eich dêt Ffolant hyd yn oed yn sylwi ar y gwahaniaeth.

I’ch helpu i baratoi ar gyfer noson eich dêt dros y penwythnos, dyma rai cynghorion:

EI WNEUD EICH HUN – Ewch ati ac uwchgylchu hen hoff ddilledyn i’w wneud yn newydd eto.

ATEGOLION – Ychwanegwch ategolion lu! Wedi’r cyfan, ategolion yw hoff bethau merched.

GOFAL – Gofal cariadus tyner, dilynwch y cyfarwyddiadau golchi a gofalu ar eich hoff wisgoedd er mwyn gwneud iddynt bara.

ECO-GYFEILLGAR - dillad ecogyfeillgar! Os oes wir raid i chi brynu rhywbeth newydd, prynwch ddilledyn gan ddylunydd ecogyfeillgar.

Mae ein hymchwil yn amlygu hefyd mai dim ond hanner ohonom sy’n gwneud y gorau o’n dillad/ategolion achlysur arbennig. Felly ’does yr un amser gwell i ddechrau caru eich dillad na Gŵyl Sant Ffolant!

Blog gwadd yw hwn gan Zero Waste Scotland.