White button on a blue shirt.

Gwisgwch nhw’n dda, gwaredwch yr arogl

Dyma bedwar awgrym golchi dillad heb ddŵr i gadw’ch dillad yn ffres ac yn lân, a bod yn garedig i’r amgylchedd.

Dywedodd y blogiwr gwadd, Tiffany Poon: Arbedwch ddŵr a byddwch yn ffres!

Nid yw golchi dillad yn rhywbeth y byddai unrhyw unigolyn â hunan-barch yn ei ystyried yn ddewisol, yn enwedig pan mae staen ar ddilledyn. Ond gan fod golchi dillad yn rhy aml wedi dod yn bwnc llosg, mae’n bryd rhoi cynnig ar ddulliau eraill i lanhau eich dillad budr, mewn ffordd sy’n hyrwyddo eu hirhoedledd.

1. Dull finegr

Mae lefel pH isel finegr yn effeithiol i gael gwared ar aroglau mewn dillad. Bydd angen i chi wanedu’r finegr trwy ychwanegu cymhareb gyfartal o ddŵr (50/50) i mewn i fotel chwistrelli, trowch eich dilledyn budr o chwith a phrofi’r toddiant finegr. Os nad yw'n newid lliw'r ffabrig ar y tu mewn, yna mae’n ddiogel i’w ddefnyddio.

Chwistrellwch y toddiant yn gyfartal dros y ffabrig. Peidiwch â phoeni os bydd drewdod finegr i ddechrau, gan y bydd yr arogl yn diflannu wrth iddo sychu. Dylech hongian y dillad yn yr awyr agored i sychu a’u gadael i awyru’n naturiol.

2. Dull rhewgell

Mae glanhau denim mewn peiriant golchi ar dymheredd cynnes yn arwain at ddifrod i’r ffabrig, sy’n golygu bod jîns yn colli eu siâp ac yn dechrau ymestyn. Ond beth am rewi? Credwch neu beidio, bydd rhoi jîns yn y rhewgell dros nos yn eu gwneud nhw’n grisb ac yn lân, gan fod y tymheredd isel yn cael gwared ar germau bacteria.

3. Dull chwistrell gwallt

Ffenomen adnabyddus yw y gellir defnyddio chwistrell gwallt i gael gwared ar fathau penodol o staenau, gan gynnwys inc a lipstic hyd yn oed. I gael gwared ar y staen, chwistrellwch y dilledyn o bellter o 20cm, gan gyfeirio’r twll chwistrellu at y staen. Gadewch iddo fod am ychydig funudau, yna rinsiwch ef â llaw a’i hongian i sychu. 

4. Dull fodca

Diod feddwol yw’r ateb i holl broblemau bywyd. Wir! Os ydych chi erioed wedi tybio beth yw’r cynhwysyn gweithredol mewn chwistrell gwallt sy’n cael gwared ar staenau, alcohol yw’r ateb. Llenwch botel chwistrell â fodca a’i chwistrelli ar ddillad. Bydd yn cael gwared ar unrhyw arogleuon amhleserus. Beth am baratoi coctel i chi eich hun ar yr un pryd, a gwneud golchi dillad ychydig yn fwy o hwyl?

Bydd defnyddio un neu fwy o’r dulliau glanhau hyn yn helpu i leihau defnydd diangen o ddŵr a’ch cadw chi i arogli’n ffres!

Ysgrifennwyd yr erthygl hon i Again Magazine, ei chreu gan fyfyrwyr ar y cwrs MA mewn Newyddiaduraeth Ffasiwn yng Ngholeg Ffasiwn Llundain, a’i hysbrydoli gan ethos Caru Eich Dillad.