Neat pile of jumpers.

Gwlân – ni fydd yn dioddef digofaint y peiriant golchi mwyach!

Ni fydd angen i chi boeni am ddifetha eich dillad gwlanog yn y peiriant golchi mwyach.

Erbyn hyn, mae peiriant golchi yn addas ar gyfer mwy na dillad wedi’u labeli â ‘golchi mewn peiriant golchi’ yn unig. Dyma flog gwadd gan Hotpoint.

Golchwch eich dillad gwlanog â hyder, gan fod peiriannau golchi ar y farchnad nawr sy’n galluogi defnyddwyr i olchi dillad gwlanog heb boeni y byddant yn ffeltio ac yn crebachu. Mae gweithgynhyrchwyr fel Hotpoint wedi datblygu peiriannau golchi datblygedig - gyda thechnoleg golchi ysgafn awtomatig - sy’n trafod ffibrau main, fel gwlân. Mae ysgwyd yn ysgafn iawn a chyflymder troelli araf, yn helpu i gadw eich dillad gwlanog mewn cyflwr gwych. Mae cylchredau gwlân yn derbyn ardystiad platinwm mawreddog Woolmark® Apparel Care.

Rhaglen Woolmark Apparel Care 

Woolmark Apparel Care logo

Mae’r rhaglen Woolmark Apparel Care yn helpu defnyddwyr i amlygu cynhyrchion golchi dillad o ansawdd a gymeradwyir gan The Woolmark Company i’w defnyddio ar gynhyrchion gwlân. Bydd y gymeradwyaeth hon yn rhoi hyder i ddefnyddwyr bod y cynhyrchion golchi dillad yn addas i ofalu am gynhyrchion gwlân, ac yn ateb y cwestiwn ‘Sut i olchi gwlân?’.

Os ydych yn Caru Eich Dillad sydd wedi’u gwneud o ffibr gwlanog, gwnewch yn siŵr eich bod chi bob amser yn chwilio am gymeradwyaeth Woolmark, gan mai gweithgynhyrchwyr cynhyrchion Apparel Care sy’n dod yn ddaliwr trwydded Woolmark Apparel Care yn unig, sy’n awdurdodedig i ddefnyddio logo enwog Woolmark ar eu cynnyrch sy’n bodloni eu manyleb briodol. Caiff yr holl gynhyrchion eu profi gan labordai annibynnol, wedi’u hawdurdodi i gynnal profion Woolmark.

Dyma gynhyrchion Apparel Care y gallant gael eu trwyddedu i arddangos logo Woolmark:

 • Peiriannau golchi dillad
 • Peiriannau sychu dillad
 • Haearnau smwddio
 • Glanedyddion
 • Cyflyryddion ffabrig
 • Canyddion

Gallwch olchi, sychu a smwddio eich dillad gwlanog adref, gyda’r hyder bod cynhyrchion Woolmark Apparel Care yn cael eu profi a’u cymeradwyo ar gyfer eu perfformiad wrth ofalu am wlân.

Gwiriwch y label bob amser

Mae gennym ni i gyd gynnyrch gwlanog â label sy’n nodi cyfarwyddiadau gofal y dilledyn, ond beth mae’n ei olygu?

Mae bob amser yn well darllen labeli eich dillad gwlanog i gael arweiniad ar sut i’w golchi a’u sychu’n effeithiol. Bydd y labeli hyn ar y semau tu mewn neu ar ochr isaf eich eitemau gwlanog. Mae gan The Woolmark Company ganllaw defnyddiol ar labeli gofal a chyfarwyddiadau.

Awgrymiadau da ar olchi gwlân

 • Brwsiwch eich dillad yn rheolaidd gyda brws gwlân.
 • Dylech fynd i’r afael ag unrhyw staenau ar unwaith.
 • Defnyddiwch gambrenni ffurfiedig â phadin, nid rhai metel, tenau, i storio dillad gwlannog, neu byddai’n well eu plygu a’u storio.
 • Mae dillad gwlannog gwlyb yn drwm, felly dylech eu sychu nhw’n iawn heb begiau. Dylech bob amser osod y dilledyn ar wyneb gwastad a gadael iddo sychu ar dymheredd ystafell, i ffwrdd o olau’r haul a gwres.
 • Peidiwch â phlygu na gadael dillad gwlanog llaith gan y byddant yn llwydo. Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n eu sychu nhw’n gywir.
 • Gallwch atal gwyfynod a phryfed arian gyda chynhyrchion cemegol, fel peli camffor neu gambrenni persawrus.
 • Peidiwch byth â smwddio’r dillad pan maent yn sych.
 • Smwddiwch y dillad o chwith.

Yn olaf, dylech bob amser chwilio am logo Woolmark Apparel Platinum Care Approved ar beiriannau a chynhyrchion.