Sewing tools and haberdashery.

Lansio ffasiwn dim gwastraff

Mae pob un ohonom yn euog o brynu gormod o ddillad ac ategolion a’u rhoi yn y bin pan fyddwn wedi blino arnynt neu pan fydd ychydig o ddifrod iddynt. Yn Caru Eich Dillad, rydym am herio defnyddwyr i leihau faint o ddillad y maent yn eu taflu i ffwrdd.

I ddangos beth ellir ei wneud gyda dillad sydd wedi’u taflu, fe wnaethom ymuno â Byddin yr Iachawdwriaeth a chael help dau ddylunydd o’r Alban.

Gyda hyd at 150 cilo yr un o ddillad wedi’u rhoi gan Fyddin yr Iachawdwriaeth, gofynnwyd i’n dylunwyr i drawsnewid yr eitemau yn gasgliadau ffasiynol a phrofi beth ellir ei greu gyda dillad ail-law.

Aimee Kent and the Black Cherry Studio designers, with bags of donated garments.

Erbyn hyn, mae’r arbenigwyr printiadau o Glasgow, Aimee Kent a Black Cherry Studio, wedi cwblhau cyfnod preswyl 12 wythnos gyda Zero Waste Scotland yn cynhyrchu dau gasgliad dynamig o ddillad ail-law, wedi’u rhoi. Trwy roi diben newydd i’r gwisgoedd diangen a’u huwchgylchu, mae ein dylunwyr wedi creu casgliadau na fyddai modd eu hadnabod o gwbl o’u cyflwr gwreiddiol.

Gyda help gan y cyn Miss Scotland, Nicola Mimnagh, datgelom y casgliadau newydd fel arddangosfa ffenestr fyw yn siop Byddin yr Iachawdwriaeth yn Dumbarton Road.

Nicola Mimnagh models the Zero Waste fashion collection in the window of the Salvation Army Trading Company’s Glasgow store.

Aeth Black Cherry Studio ati, dan arweiniad y tîm dylunio delfrydol, Maxine Dickson a Jemma Wood, i greu casgliad o ffasiwn ac ategolion wedi’i ysbrydoli gan logo traddodiadol Byddin yr Iachawdwriaeth.

Black Cherry Studio mood board.
 

Mae casgliad Aimee Kent wedi’i ysbrydoli gan ffasadau pensaernïol pencadlys Byddin yr Iachawdwriaeth yn Efrog Newydd.

Aimee Kent Studio mood board.

Mae ein hymchwil ddiweddar wedi nodi faint o fenywod yn yr Alban sy’n gofalu am eu dillad drwy wneud atgyweiriadau er mwyn eu helpu i bara’n hirach, a thrwsio eitemau cyn eu rhoi i elusen.

Y newyddion da yw ein bod eisoes yn gofalu am ein dillad, gyda 65% o fenywod yn dweud y byddant y geisio atgyweirio neu drwsio eitem fel eu bod yn gallu’i gwisgo eto. Fodd bynnag, nid yw’r un duedd hon yn gymwys i ddillad sy’n cael eu rhoi, gyda dim ond 19% yn trwsio eitemau cyn eu rhoi i elusen.

Bob blwyddyn, mae Cwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth yn derbyn tua  30,000 o dunelli metrig o decstilau wedi’u rhoi yn y DU. Pan gânt eu hailwerthu, mae’r dillad hyn yn helpu i godi arian hanfodol ar gyfer gwaith yr elusen gyda phobl sy’n agored i niwed.

Ond os nad yw’r eitemau sy’n cael eu rhoi mewn cyflwr i’w hailwerthu, maent ond yn ychwanegu at y gwastraff sy’n cael ei daflu. Gall atgyweiriad syml fel gosod botwm sydd ar goll neu rwyg bach wneud gwahaniaeth pwysig i ddilledyn.

A gall ychydig o greadigrwydd ychwanegol wneud gwahaniaeth anferthol, fel y mae ein dylunwyr wedi’i brofi gyda’u casgliadau newydd cyffrous.

Bydd y nwyddau trawiadol hyn yn cael eu gwerthuso gan banel o arbenigwyr nawr cyn cael eu gwerthu. Bydd yr elw yn cael ei rannu rhwng y dylunwyr a Chwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth

I weld y trawsnewidiadau ‘cyn ac ar ôl’, gwiriwch ein bwrdd Pinterest pwrpasol.

Cadwch olwg am ein blog i gael cynghorion defnyddiol a thriciau gan ein dylunwyr a fydd yn dangos i chi sut i drawsnewid eich wardrob a gwneud i’ch eitemau bara’n hirach.