Seams on a green garment.

Meddwl am gylch bywyd dilledyn

Mae’r dylunydd, KellyDawn Riot, newydd lansio ei chasgliad o wisgoedd dynion cynaliadwy newydd, Formication, wedi’i noddi gan Caru Eich Dillad.

Fe wnaeth Kelly, sy’n fyfyrwraig gradd o Ysgol Gelf Glasgow, ennill gwobr Scotland Re:Designed New Talent Award ym mis Tachwedd y Llynedd. Fel rhan o’i gwobr, mae wedi bod yn derbyn cymorth mentora gan yr hyrwyddwr ffasiwn moesegol, Orsola De Castro, cyd-sylfaenydd Fashion Revolution. Helpodd Zero Waste Scotland Kelly i ddod o hyd i ffabrigau wedi’u hailgylchu ar gyfer ei chasgliad.

Mae’r darnau yn y casgliad wedi’u gwneud gan ddefnyddio sbarion o felinau lleol yn yr Alban neu ffabrigau naturiol fel cotymau a llieiniau, gan eu gwneud yn gryf a gwydn, tra bod y technegau printio ecogyfeillgar a’r sylw i fanylder yn sicrhau bod pob darn wedi’i ddylunio i bara.

Cynhaliwyd y cyfweliad ar 2 Gorffennaf yn SWG3 yn Glasgow.

Clothes from KellyDawn Riot's menswear collection.

Sut mae gweithio gyda Caru Eich Dillad wedi ysbrydoli’r ffordd rydych yn gweithio?

Mae wedi cael yr effaith fwyaf arnaf i fel defnyddiwr ac fel dylunydd. I mi, mewn gwirionedd, mae’n golygu osgoi ffasiwn sydyn a buddsoddi mewn gwisgoedd allweddol a fydd yn para’n hirach na darnau ffasiwn taflu i ffwrdd. Gwisgoedd lle’r ydych yn gwybod bod y cynnyrch wedi’i wneud a’i gynhyrchu’n foesegol.

Mae hefyd wedi gwneud i mi feddwl am gylch bywyd cyfan dilledyn, o brynu’r gorau y gallwch lle caiff y ffabrig ei ffynonellu’n foesegol gyda thechnegau printio ecogyfeillgar, tra’n cefnogi busnes lleol drwy gynhyrchu gwisgoedd yn y DU, i sicrhau bod eich gwisgoedd yn cael eu gwarchod drwy gyfarwyddiadau gofalu penodol fel bod modd pasio eich gwisgoedd ymlaen, nid eu taflu i ffwrdd.

A ydych chi’n meddwl y dylai dylunwyr feddwl am gynaliadwyedd pan fyddant yn creu cynhyrchion?

Mae gweithio gyda Caru Eich Dillad wedi fy ngwneud i’n ymwybodol o’r angen i bob dylunydd, mawr neu fach, symud tuag at ffordd fwy eco-gyfeillgar a chynaliadwy o gynhyrchu’u gwisgoedd. Nid yw’n golygu mynd i’r afael â’r byd, ond yn hytrach gwneud eich peth chi’ch hun ond bod yn ymwybodol o’i effaith, a chymryd camau i leihau eich effaith tra’n cadw uniondeb eich gwaith.

Bûm yn ymweld â’r gwaith ailgylchu dillad yn Glasgow a gwelais ddillad mewn pentwr hyd at y to mewn warws anferthol, tra bod mwy o dryciau’n cyrraedd, a dim ond un gweithfa yn Glasgow oedd hwnnw. Cefais fy arswydo o weld faint rydyn ni’n ei wastraffu, ac i feddwl faint o ddifrod y mae’r ddaear wedi’i wynebu, a’r dillad hyn yn cael eu taflu allan; dyma pam rwy’n meddwl ei bod yn bwysig i ni greu darnau parhaol o ddillad wedi’u creu yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl.

Beth yw’r un peth yr hoffech weld fwy o ddylunwyr yn ei wneud i wneud eu casgliadau’n fwy cynaliadwy?

Fe wnaeth gweithio gyda fy mentor, Orsola De Castro, roi cipolwg ysgytiol i mi i faint o ffabrig gwastraff sy’n cael ei adael i bydru mewn warysau neu’u taflu’n gyfan gwbl. Hoffwn weld y dylunwyr yn creu printiadau mwy cynlluniedig. Drwy wneud hyn, gallwch haneru faint o ffabrig sy’n cael ei brintio a gadael ychydig neu ddim ffabrig yn wastraff, dim ond defnyddio beth sydd ei angen. Rwyf wedi gweithio fel hyn ar gyfer yr holl ddarnau gwisgoedd yn fy nghasgliad, ac ychydig iawn iawn o ffabrig gwastraff oedd gen i ar ôl, os o gwbl.

Ymddangosodd y cyfweliad hwn yn wreiddiol ar wefan Zero Waste Scotland.

Clothing label with care instructions.