Coloured swatches of fabric.

O’r lluchio i’r llwyfan ffasiwn

Rydym i gyd yn euog ohono – wel, y rhan fwyaf ohonom. Faint ohonoch chi sy’n taflu hen ddillad pan fyddwch wedi tyfu’n rhy fawr iddynt?

Cryn dipyn ohonoch chi, mae’n debyg!

Amcangyfrifir fod gwerth £140 miliwn (350,000 o dunelli metrig) o ddillad wedi’u defnyddio yn mynd i safleoedd tirlenwi bob blwyddyn, ac mae hynny dros 30% o’n wardrobau.

Mewn ymdrech i fynd i’r afael â hyn, fe wnaethom ymuno â Byddin yr Iachawdwriaeth a lansio helfa genedlaethol am y dylunwyr ffasiwn a thecstilau moesegol gorau.

Bydd y gystadleuaeth yn herio’r dylunwyr i ddewis 150 cilo o hen wisgoedd o bum tunnell fetrig o ddillad, wedi’u rhoi gan Fyddin yr Iachawdwriaeth, ac ymgymryd â phrosiect 12 wythnos arbennig – i’w troi o ddillad wedi’u lluchio i’r llwyfan ffasiwn!

Competition winners, from left to right, Maxine Dickson & Jemma Wood from Black Cherry Studio, and printed textiles specialist Aimee Kent.

Ar ôl brwydro yn erbyn cystadleuaeth anodd, dewiswyd dau enillydd ar y cyd gennym. Mae’r cyntaf; Aimee Kent, yn arbenigwr tecstilau printiedig sydd wedi gweithio yn y gorffennol gyda Henrietta Ludgate, Olanic a Niki Taylor o The Top Project. Yr ail enillwyr ar y cyd yw perchnogion Black Cherry Studio, sef Maxine Dickson a Jemma Wood, sydd wedi gweithio gyda, a chyflenwi i Kookai, Jacques De Vert a Primark.

Dim ond 12 wythnos sydd gan ein ffasiynwyr i droi’r hen wisgoedd hyn yn gasgliad ‘ffasiynol’ cyn eu cyflwyno i banel o arbenigwyr ym mis Mawrth 2016. Bydd y panel, a fydd yn cynnwys amrywiaeth o bobl o’r byd ffasiwn, yn beirniadu’r casgliadau ac yn rhoi gwerth manwerthu disgwyliedig iddynt.

O ran yr her a oedd yn ei hwynebu, dywedodd y cyd-enillydd, Jemma Wood, ei bod wedi cael ei syfrdanu gan yr her a oedd i ddod, ac ni allai aros i gychwyn arni. Mae dylunwyr Black Cherry yn arbenigo mewn printio tecstilau ac maent yn gobeithio dangos i bobl y gallwch, gydag ychydig o greadigrwydd, droi’r dillad diangen yn ddillad dymunol.

Maxine Dickson left, and Jemma Wood, right pose with their 150 kilos of unwanted garments.

Mae’r cyd-enillydd, Aimee Kent, am greu casgliad y gellir ei wisgo dro ar ôl tro ac na fydd fyth yn mynd allan o ffasiwn. Mae eisoes yn rhedeg cynllun patrymau wyneb cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar ailddefnyddio deunyddiau.

Aimee Kent poses with some of her 150 kilos of unwanted garments.

Cynlluniwyd y gystadleuaeth i gynyddu ymwybyddiaeth o ba mor bwysig yw hi i chi uwchgylchu eich hen ddillad cyn i chi eu taflu i ffwrdd.

Os cawsoch eich ysbrydoli gan her ein dylunwyr ac am roi cynnig ar ailwampio eich wardrob eich hun, mae ein harbenigwr tecstilau Lynn Wilson wedi dyfeisio ffordd hawdd a syml i gofio UWCHGYLCHU:

DIWEDDARU. Os oes angen diweddaru eich wardrob, yn hytrach na thaflu eich hen ddillad a chwalu’ch cyllideb yn prynu rhai yn eu lle, meddyliwch sut gallech chi ddiweddaru eich hen ddillad.

GWARCHOD. Mae’n hanfodol eich bod yn gwarchod ac yn gofalu am y dillad sydd gennych ar hyn o bryd. Trwy roi ychydig o ofal tyner iddynt a dilyn y cyfarwyddiadau golchi yn iawn, gallwch wneud iddynt bara’n hirach.

CASGLIAD. Gall fod angen i chi ychwanegu ambell ddarn o ffabrig yma ac acw at eich hen eitemau er mwyn eu tacluso ychydig. Twriwch drwy eich casgliad a gweld beth allwch greu diben newydd ar eu cyfer.

TYNNU. Tynnwch y deunydd dros ben hwnnw a chreu siâp cwbl newydd, er enghraifft, trowch ffrog hyd y llawr yn ffrog fer neu sgert, neu trowch dop llewys hir yn fest.

ADDASU. Mae’n bwysig eich bod yn rhoi eich stamp eich hun ar y wisg rydych newydd ei hailweithio. Felly addaswch hi i’ch steil unigol eich hun i gael gwisg sydd wir yn gampwaith unigryw.

CARIAD. Pan fydd eich gwisg yn gyflawn, carwch hi fel dilledyn newydd sbon a gofalwch amdani. Nid oes modd i’ch dillad ddiolch i chi am hynny, ond bydd eich cyfrif banc yn gwneud.

MWYNHAU. Rydych wedi gweithio’n galed i greu eich gwisg newydd, felly peidiwch ag anghofio mwynhau’r wisg, dylai ffasiwn fod yn hwyl!