A toddler in red stripey leggings

O un fam i’r llall: cartref da i’ch hen ddillad plant

Aeth Caru Eich Dillad i Dŷ Somerset ddoe ar gyfer lansio ‘O Un Fam i’r Llall'.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng JoJo Maman BébéBarnardo's a Hubbub. Mae Prif Weithredwr JoJo's, sef Laura Tenison, yn gofyn i bobl roi dillad baban a phlant o ansawdd da nad ydynt eu hangen mwyach yn rhodd, trwy ddod â nhw i un o siopau JoJo Maman Bébé ledled y Deyrnas Unedig. Yna, bydd y dillad yn cael eu didoli, eu lapio a’u dosbarthu trwy Barnardo's i deuluoedd mewn angen ar Sul y Mamau 2015.

Gifts at the From a Mother to Another launch

Fel y gwelwch o’r llun, roedd y rhoddion yn cronni drwy’r dydd y tu allan i Eloise, sef fan JoJo, yn Nhŷ Somerset.

Rydym ni eisoes yn gwybod bod bron traean o’r dillad yn y Deyrnas Unedig yn mynd i safleoedd tirlenwi yn y pen draw, gan golli eu holl werth. Felly, mae’n wych gweld menter newydd sy’n cynyddu hyd oes dillad ac yn lleihau faint o ddillad sy’n mynd yn wastraff. Mae’n arbennig o fuddiol yn yr achos hwn gan ei fod yn helpu teuluoedd dan anfantais.

Mae dillad, yn arbennig dillad plant, yn gallu ysgogi ymateb emosiynol: maen nhw’n gallu golygu llawer i ni. Felly, mae tîm JoJo yn gofyn i chi rannu postiad am eich rhodd – a gwell fyth os yw’n cynnwys atgof a llun – gan ddefnyddio’r hashnod #MotherToAnother. Caiff y rhain eu casglu ynghyd mewn Fwrdd Storify ar-lein.

Sut i gymryd rhan

1. Ewch trwy eich dillad baban a phlant (0-6 oed) nad ydych eu heisiau mwyach a’u rhoi mewn bag, gan wneud yn siwr bod yr holl eitemau wedi’u plygu, yn lân ac mewn cyflwr da.

2. Argraffwch label ‘O Un Fam i’r Llall’, y gallwch ei lawrlwytho o wefan gymunedol JoJo Maman Bébé.

3. Ewch â’ch bag i un o siopau JoJo Maman Bébé, lle y caiff ei ailbecynnu mewn blwch anrheg a’i drosglwyddo i Barnardo’s i’w ddosbarthu i bobl mewn angen.

DIWEDDARIAD: Mae rhoddion yn cael eu casglu hyd at 30 Ebrill 2015 erbyn hyn.

Gift boxes at the From a Mother to Another launch