blue fabrics

Pam dylid gwneud ffasiwn i bara?

Mae’r blogiwr gwadd, Tom Cridland, yn esbonio pam y mae’n sefyll yn erbyn ffasiwn taflu i ffwrdd.

Nid yw’n drosedd i wisgo’r un wisg dro ar ôl tro. Dyma’r unig ffordd i sefyll yn erbyn y diwylliant o ffasiwn taflu i ffwrdd sy’n dod mor gyffredin.

Efallai ei fod yn swnio ychydig o ddifrif ond, fel defnyddwyr, rwy’n credu bod cyfrifoldeb arnom ni i wybod ble caiff ein dillad eu gwneud. Yn aml, mae’r miliynau o bobl sy’n llafurio mewn gwledydd fel Tsieina, Bangladesh ac India, yn cynhyrchu nwyddau ar gyfer corfforaethau ffasiwn mawr, yn cael cyn lleied o dâl, fel nad ydynt yn gallu fforddio costau byw sylfaenol.

Nid amodau gweithio anfoesol yn unig yw problem y duedd fodern am ffasiwn gyflym. Hyd yn oed os nad ydych yn poeni ynghylch beth sy’n digwydd miloedd o filltiroedd i ffwrdd, chi, y defnyddiwr, sy’n dioddef o ganlyniad. Yn 2012, fe wnaeth Greenpeace ryddhau eu hadroddiad, “Toxic Threads: The Big Fashion Stitch-Up”, a ddatgelodd bod nifer o gyfleusterau a oedd yn gwneud dillad rhad ar gyfer talwyr prif siopau ffasiwn y stryd fawr yn defnyddio cemegau peryglus.

Yna mae’r effaith ar yr amgylchedd. Mae parhau i weithgynhyrchu dillad sy’n cael eu gwisgo llond llaw o weithiau yn wastraff enfawr o adnoddau naturiol. Fel defnyddwyr, os byddwn yn dewis taflu ein dillad ar ôl un tymor, bydd yn cael effaith fawr ar ein hôl-troed carbon a dŵr.

Pan sefydlais Tom Cridland, fy mrand dillad i ddynion, fe wnaethom ganolbwyntio ar wneud trowsusau’n unig yn ystod ein blwyddyn gyntaf. Wrth benderfynu ar ail ddilledyn i’w ychwanegu at fy nghasgliad, roeddwn yn gwybod fy mod i eisiau creu rhywbeth a oedd yn fwy nag eitem o ddillad yn unig, ond a fyddai’n arwain tuedd y diwydiant at ddiogelu ein hadnoddau naturiol trwy wneud dillad gwirioneddol hirhoedlog.

Mae’r 30 Year Sweatshirt yn gri am gynaliadwyedd yn y diwydiant ffasiwn. Mae ymateb y cyfryngau rhyngwladol i’r ymgyrch wedi creu argraff arnaf ac mae gen i ffydd, gyda’n gilydd, y gallwn fynd i’r afael â’r mater pwysig hwn.

Models wearing Tom Cridland's sweatshirts

Tom Cridland, 24 oed, yw sefydlydd ei frand dillad dynion o’r un enw, sy’n enwog am eu trowsus unigryw. Mae newydd lansio 30 Year Sweatshirt fel prosiect Kickstarter.