Scissors, buttons and tape measure.

Pam rwy’n caru fy nillad: am mai fi wnaeth eu gwneud nhw

Mae ein blogiwr gwadd, Jenniffer Taylor, yn dweud wrthym am eitem o ddillad y mae wir yn ei charu – ffrog a wnaeth ei hun.

Pam ydw i’n caru fy nillad? Yn fyr, am mai fi wnaeth eu gwneud nhw. Efallai mai darn fflat o ffabrig neu grys, cynfas gwely neu gyrten oeddent ar un adeg, ond rwyf wedi’u torri, eu pwytho neu’u huwchgylchu!

I mi, mae dillad yn dweud stori am bwy ydych chi. Er enghraifft, fy ffrog cordyrói, sef un o’r gwisgoedd cynharaf a wnes i, ar ôl fy ngwisg gyntaf, fy ffrog briodas.


Jenniffer Taylor in the corduroy dress she made herself.

O edrych yn ôl, dim ond am fis neu ddau oeddwn i wedi bod yn gwnïo, felly nid oedd fy sgiliau gwnïo’n ddim byd tebyg i beth ydynt heddiw, ond rwy’n dal i garu gwisgo’r ffrog hon. Yn gyntaf, mae wedi’i gwneud o gordyrói main, sef un o’m hoff ffabrigau. Mae mor esmwyth i’w gwisgo, a’r peth gorau amdani yw ’mod i’n gwybod nad yw’r ffrog hon gan unrhyw un arall, sy’n gwneud i mi deimlo’n arbennig pan fyddaf yn ei gwisgo hi.

Wrth edrych y tu mewn i’r wisg, gallaf weld nad yw fy nartiau yn dda iawn o gwbl - mae hyn yn oed bwlch o wythfed ran o fodfedd ar rai o bwyntiau’r dartiau - ac mae’r cyffiau wedi’u gosod tu chwith, ond rwy’n gallu gweld sut rwyf wedi gwella. Mae’r dywediad yn wir, gorau arf arfer, ac rwy’n falch o’i gwisgo.

Rwy’n cyfaddef, rwyf wedi gwneud ychydig o waith atgyweirio ers hynny drwy roi’r dartiau i mewn yn iawn y tro hwn, ac rwyf wedi addasu hyd y sgert fan fod fy chwaeth wedi newid. Yr un peth nad wyf wedi’i wneud yw gosod y cyffiau y ffordd iawn; ond rwy’n hoffi meddwl fod ôl cychwyn fy nhaith gwnïo ar y ffrog, ac mae’n gwneud i mi wenu.

Pam ddylech chi garu eich dillad? Am fod y posibiliadau’n ddiddiwedd! Cydiwch mewn siswrn a nodwydd ac edau, a gallwch ddechrau ar eich taith wnïo eich hun gyda’ch wardrob eich hun.

Edrychwch ar wefan Jenniffer i gael ysbrydoliaeth #chwyldrogwnïo a gweithdai i danio’ch brwdfrydedd i #Gwisgo’rCariad.

Jenniffer Taylor holding sewing scissors.