A selection of zips.

Pam rwy’n falch i rannu ffyrdd o wneud dillad

Mae’r blogiwr gwadd, Angela Foster, yn esbonio pwysigrwydd gwnïo yn ei bywyd, a pham mae am basio ei sgiliau ymlaen.

Rwyf wedi bod yn gwnïo ers i mi gofio: a dweud y gwir, dyna’r cyfan oeddwn i’n ei wneud yn blentyn, gan mai ychydig iawn o deganau oedd gen i. Fy neiniau wnaeth ddysgu i mi sut i wnïo, gweu a chrosio. Pan oeddwn yn wyth mlwydd oed, roeddwn yn gwisgo fy ngwisg gyntaf erioed o’m gwaith fy hun i’r ysgol.

Chwe blynedd yn ôl, cefais ddiagnosis o glefyd Parkinson, ac roedd rhaid i mi newid fy ffordd o fyw – er gwella, os ca’i ddweud. Yn sydyn, doeddwn i ddim yn gweithio ac roedd rhaid i fi ddod o hyd i rywbeth i lenwi fy amser. Dechreuais fy mlog gwnïo flwyddyn yn ôl ar ôl llawer o feddwl, gan yr oeddwn yn gwybod faint o amser y byddai’n rhaid neilltuo iddo. Fodd bynnag, ’doeddwn i ddim yn barod am y llwyddiant a gafwyd – mae hynny wedi fy syfrdanu’n llwyr.

Rwy’n teimlo ei bod yn bwysig i bobl sydd â sgil neu ddawn i’w rhannu gydag eraill neu bydd ein crefftau traddodiadol yn diflannu am byth. Nid oes unrhyw un gen i gartref y gallwn rannu fy ngwybodaeth gyda nhw, felly rwy’n defnyddio fy mlog fel sianel i addysgu pobl eraill i wnïo.

Yn yr oes hon o galedi a llygredd, gallai pob un ohonom fod yn gwneud ein rhan, ac un ffordd o wneud yw gwnïo eich dillad eich hun. Nid wyf wedi prynu unrhyw ddillad ers dros flwyddyn bellach, ac mae gan fy mhartner dros ddwsin o grysau y gwnes i iddo. A wyddoch chi beth? Rwy’n hoffi fy nillad fy hun yn fwy o lawer nag unrhyw beth rwy’n ei weld yn y siopau, ac i’r graddau fy mod yn amau a fyddaf fyth yn prynu unrhyw beth parod i’w wisgo eto. Mae hynny’n sicr yn tystio i werth gwnïo.

Gall bod yn gynnil gyda’ch dillad fod yn hwyl, yn foesegol ac arbed ffortiwn i chi. Mae mynd â hynny gam ymhellach a gwneud gwisg newydd i chi’ch hun yn rhoi balchder a boddhad hefyd. Pan fydd rhywun yn dweud “Rwy’n hoffi dy ffrog, o ble cest ti hi?” gallwch ddeud yn falch: “Fi wnaeth hi.”

Mae Angela yn blogio yn Sew Angelic Threads, lle mae’n darparu awgrymiadau a chynghorion i’ch helpu i greu dilledyn hardd, hyd yn oed os nad ydych erioed wedi gwnïo o’r blaen.

Angela Foster