A pile of glass beads.

Pleser mewn pethau bychain: cyweirio creadigol

Gwahoddodd Caru Eich Dillad bobl i ddod â dillad yr oedd angen sylw gofalus arnynt i weithdy addurno yn Llundain yr wythnos ddiwethaf.

Teitl y digwyddiad rhad ac am ddim oedd Rhoi Bywyd Newydd i’ch Dillad, ac roedd yn cynnig gwersi mewn cyweirio, patsys ac appliqué creadigol, yn ogystal â gwerthu manion gwnïo.

Roedd Ali Moore, rheolwr cyfathrebu Caru Eich Dillad yn Llundain, yno i ymuno â’r creadigrwydd.

Mae gwneud dillad yn obsesiwn braidd, a bod yn onest.

Yr holl bethau bach hyfryd yna, riliau cotwm sgleiniog, botymau symudliw, trimiau a rhubanau deuliw, a gwëyll… Fy hoff wëyll yw’r rhai plastig lliw gyda’r pigau llwyd neu ddu, fel y rhai a gefais gan fy mam-gu-yng-nghyfraith pan aeth ei gwynegon yn rhy wael i barhau i wneud siwmperi ar gyfer fy meibion.

Roedd neithiwr yn teimlo fel paradwys yn hynny o beth: roedd y dylunwyr cynaliadwy Grace Clark ac Anna Crawley, o Everything in Colour, wedi agor Gweithdy FARA yn Islington i gynnal noson o addurno ac atgyweirio creadigol, a gefnogwyd gan Caru Eich Dillad.

Ac roedd CYMAINT o fanion gwnïo ar werth – roedd sipiau, botymau, les, bocsys o batrymau gwnïo, pinnau, edafedd, trimiau a llawer, llawer mwy wedi’u gosod ar draws un pen o’r siop, wrth i ni ddysgu sut i roi patsys ar jîns a gwneud gwaith cyweirio hardd ar y pen arall.

Cefais: un rîl o edau aur fetalig; bwndel o nodwyddau blaen dwbl gwyrdd a glas (tua 3mm?); set o nodwyddau hosanau metel bychain, y gorau i mi eu gweld ers achau; cerdyn o edau gyweirio sidan o liw llwyd golau ac ychydig o edau gyfnerthu o liw llwyd tywyllach (ar gyfer hosanau!). Siopwr bodlon.

Grŵp bach ond dethol oeddem ni felly cafodd pawb y cyfle i roi cynnig arni, dysgu rhywbeth newydd neu gyweirio beth bynnag yr oeddent wedi dod ag ef gyda nhw. Roedd Grace ac Anna wedi rhoi croeso cynnes, ac roedd staff Gweithdy FARA a helpodd drwy addysgu sgiliau nodwydd manwl i ni yn wych – diolch i bawb!

Dymunwn y gorau i Grace ac Anna ar eu menter newydd, sef Everything in Colour, gan y byddant yn cynnal eu hethos cynaliadwy trwy gymryd ffabrigau a dillad a roddwyd i Oxfam, Byddin yr Iachawdwriaeth ac eraill a’u troi’n ddyluniadau unigryw a gwisgadwy iawn.

Edrychwch ar ein rhestr ddigwyddiadau i gael gwybod am ddigwyddiadau yn y dyfodol a gynhelir gan Caru Eich Dillad a sefydliadau tebyg.

Attendees at the workshop.