Black and white prints on fabric.

Proffil casgliad dylunwyr SATCol: aimee kent

Mae’r dylunydd, Aimee Kent, yn sôn am ffasiwn dim gwastraff.

Gan bartneru gyda Chwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth, cawsom help dau ddylunydd o’r Alban i drawsnewid dillad diangen a roddwyd i elusen yn gasgliadau trawiadol ffasiynol iawn – gan herio canfyddiadau o wastraff tecstilau.

Yn dilyn cyfnod preswyl o 12 wythnos, mae’r casgliadau trawiadol yn gyflawn nawr, a buom yn siarad ag Aimee Kent i ganfod beth wnaeth ysbrydoli eu dyluniadau.

Aimee Kent.

Pam oeddech chi am ddod yn gysylltiedig â phrosiect SATCol Caru Eich Dillad?

Fel brand ffordd o fyw gynaliadwy, rwy’n canolbwyntio ar ddarparu dyluniadau moethus, di-dymor a chynaliadwy.

Cefais fy nenu at y prosiect arbennig hwn am fy mod wastad wedi bod yn awyddus i archwilio ailweithio dillad a thecstilau ar ôl iddynt gael eu defnyddio, a’u troi’n rhywbeth newydd, dymunol a gwerthadwy.

Rwyf wedi gweithio gyda ffabrigau wedi’u hailgylchu a thorion ffatri o’r blaen, ac mae’r prosiect hwn wedi galluogi i mi fynd â’m profiad blaenorol i lefel newydd a datblygu fy sgiliau uwchgylchu.

Beth wnaeth ysbrydoli eich casgliad ffasiwn Dim Gwastraff?

Cefais ysbrydoliaeth ar gyfer fy nghasgliad yn ffasadau pensaernïol pencadlys Cwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth yn Efrog Newydd, yn ogystal â logos a retro Byddin yr Iachawdwriaeth a chelfwaith graffig.

Gan ddefnyddio ysbrydoliaeth o’r nodweddion art deco, es i ati i greu celfwaith wedi’i dynnu â llaw a drawsnewidiwyd wedyn yn batrymau ailadroddol a phrintiau lleoliad. Mae pob un o’r gwisgoedd, y panelu a’r manylion brodwaith wedi’u hysbrydoli gan yr adeileddau art deco geometrig cydffurf.

Geometric print designs by Aimee Kent.

Beth yw eich hoff eitem a drawsnewidiwyd gennych?

Rwy’n caru’r wisg ffrog fodwlar oherwydd ei gwedd fodern ar steil art deco – mae hefyd yn amlbwrpas iawn a gellir ei gwisgo mewn dwy ffordd wahanol ar gyfer y dydd a’r nos ar unrhyw adeg o’r flwyddyn… mae’n ddilledyn cynaliadwy trawiadol iawn!

Modular dress by Aimee Kent.

Beth yw eich prif gyngor i rai eraill sydd am uwchgylchu hen eitem neu eitem wedi’i difrodi?

Byddwch yn greadigol; peidiwch â chanolbwyntio ar godi hemiau neu wneud siorts o bâr o jîns yn unig. Meddyliwch y tu allan i’r bocs ac edrychwch am ysbrydoliaeth ar Pinterest ac Instagram. Meddyliwch am sut gallwch chi ychwanegu ychydig o ddawn bersonol go iawn, er enghraifft, llifo â llaw, clymliwio, printio bloc neu wnïo addurniadau. Mae nifer o diwtorialau YouTube gwych ar uwchgylchu i’w cael hefyd!

Beth yw eich prif gyngor ar ofalu am eich casgliad?

Trafodwch eich dillad â pharch a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y labeli gofal yn iawn er mwyn cael y mwyaf ohonynt. Peidiwch â gor-olchi eitemau. Mae pobl yn golchi eu dillad yn rhy aml, felly oni bai bod staeniau i’w gweld arnynt neu eu bod yn ddrewllyd, maent yn berffaith iawn.

Mynnwch gael eich ysbrydoli

Edrychwch ar ein bwrdd Pinterest pwrpasol i weld mwy o luniau o’r prosiect ffasiwn Dim Gwastraff.