Woman drawing round a paper pattern on a piece of fabric.

Proffil casgliad dylunwyr SATCol: black cherry studio

Mae’r dylunwyr Maxine Dickson a Jemma Wood o Black Cherry Studio wedi trawsnewid dillad a gafodd eu rhoi i Fyddin yr Iachawdwriaeth yn gasgliad ffasiynol iawn.

Gan bartneru gyda Chwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth, cawsom help dau ddylunydd o’r Alban i drawsnewid dillad diangen a roddwyd i elusen yn gasgliadau trawiadol ffasiynol iawn – gan herio canfyddiadau gwastraff tecstilau.

Yn dilyn cyfnod preswyl o 12 wythnos, mae’r casgliadau trawiadol yn gyflawn nawr, a buom yn siarad â’r dylunwyr Maxine Dickson a Jemma Wood o Black Cherry Studio, i ganfod beth wnaeth ysbrydoli eu dyluniadau.

Maxine Dickson and Jemma Wood of Black Cherry Studio.

Pam oeddech chi am ddod yn gysylltiedig â phrosiect SATCol Caru Eich Dillad?

Roeddem wrth ein bodd yn cael ein dewis ar gyfer y cyfle hwn. Yn ein busnes dylunio tecstilau o ddydd i ddydd, rydym gan mwyaf yn delio â manwerthwyr a gweithgynhyrchwyr yn uniongyrchol, ac nid ydym bob amser yn cael gweithio wyneb yn wyneb â’r cyhoedd. Rhoddodd y prosiect hwn y cyfle hwnnw i ni, ac rydym wedi caru bob eiliad.

Rydym hefyd yn edmygwyr mawr o waith Cwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth a Zero Waste Scotland, felly mae wedi bod yn fraint i helpu rhannu’ch neges Caru Eich Dillad!

Beth wnaeth ysbrydoli eich casgliad ffasiwn Dim Gwastraff?

Gan mai stiwdio ydym sy’n arbenigo mewn print, roeddem am i hyn fod yn brif ffocws i ni o fewn y casgliad.

Tynnwyd ein hysbrydoliaeth o Fyddin yr Iachawdwriaeth ac ymgyrch Caru Eich Dillad. Roeddem am gadw cyswllt agos rhyngddynt ac felly seiliom ein casgliad ar y deg brif eitem allweddol yn y wardrob a restrir ar wefan Caru Eich Dillad.

Cawsom ysbrydoliaeth hefyd yn uniongyrchol o Gwmni Masnachu Byddin yr Iachawdwriaeth ar gyfer ein palet lliwiau a’n syniadau print. Cymerir ein holl syniadau print o eitemau sy’n gysylltiedig â’r elusen, er enghraifft, yr offerynnau o’r band pres enwog, y sêr ar yr epaulettes ac mae motiff cuddliw’r fyddin wedi ymddangos yn ein dyluniadau hefyd.

Beth yw eich hoff eitem a drawsnewidiwyd gennych?

Roedd creu ein casgliad yn golygu datblygu printiau newydd a’u hychwanegu at ddilledyn presennol ac yna ei newid ychydig i roi bywyd newydd iddo. Rydym hefyd wedi datod gwisgoedd yn llwyr, a’u trawsnewid yn ategolion.

Roeddem am gynnwys y ddwy elfen hyn yn ein casgliad i ddangos i bobl pa mor hawdd y gall fod i drawsnewid eitem sy’n bodoli’n barod yn rhywbeth newydd y gellir ei wisgo eto.

Rydym yn caru ac wedi mwynhau creu gormod o eitemau yn y casgliad i ni allu dewis ffefryn amlwg! Yr hyn sy’n rhoi’r boddhad mwyaf i ni yw gweld y gall ychwanegu dyluniad print newydd a gwneud newid bach neu ddau i wisg sy’n bodoli’n barod drawsnewid golwg yn llwyr.

Black, white and grey bag.

Leather jacket with star and music motifs.

Beth yw eich prif gyngor i rai eraill sydd am uwchgylchu hen eitem neu eitem wedi’i difrodi?

Cadwch ef yn syml. Gall uwchgylchu fod yn hawdd iawn pan fyddwch chi’n gwybod sut, a thrwy ddefnyddio technegau syml iawn gall newid golwg eitem yn gyfan gwbl. Gall fod mor hawdd â newid darn o brint, torri’r llewys i ffwrdd neu dim ond newid y botymau ar eitem hyn yn oed.
Beth yw eich prif gyngor gofalu ar gyfer eich casgliad?

Mae eitemau ein casgliad i gyd yn ddarnau unigol, unigryw wedi’u printio â llaw, felly ein cyngor gofalu gorau fyddai golchi’r eitemau â llaw neu sychlanhau’r eitemau er mwyn eu cadw yn edrych ar eu gorau.

Mwy o ysbrydoliaeth

Edrychwch ar ein bwrdd Pinterest pwrpasol i weld mwy o luniau o’r prosiect ffasiwn Dim Gwastraff.