Prynu a gwerthu dillad plant yn hawdd, gan Loopster Ltd

“Pethau nad ydyn nhw ei ddweud wrthych am fod yn rhiant”

Dyma rywbeth a fydd yn eich syfrdanu: y llynedd, gwariodd Prydain £77.56 biliwn ar siopa adeg y Nadolig, mwy nag unrhyw wlad arall yn Ewrop. Fe wnaeth pob cartref wario, ar gyfartaledd, £473.83 ar roddion, â’r gwariant unigol mwyaf ar roddion i blant.

Fodd bynnag, mae’r arferion gwario hyn sy’n swnio’n iachus yn cuddio realiti mwy enbyd: y llynedd, canfu’r elusen, National Debtline, fod traean ohonom yn defnyddio credyd ar gyfer y Nadolig.

Un ffordd i leihau eich cyllideb ar gyfer y Nadolig, ac osgoi dechrau’r flwyddyn newydd mewn dyled, yw ystyried rhoi a phrynu i’ch plant eich hun ddillad ail-law.

Trwy ymuno â’r nifer gynyddol o bobl sy’n gwisgo dillad ail-law steilus, cewch hyd i roddion gwisgadwy hael, a fyddai’n ddrud fel arfer – fel top Stella McCartney neu grys Ralph Lauren – o fewn eich cyllideb. A byddai unrhyw fam yn falch iawn o dderbyn pentwr o ddillad ail-law ar gyfer ei babi sy’n tyfu, o John Lewis, er enghraifft, neu JoJo Maman Bebe.

 
Loopster_Girls.jpg
 

Dechreuais ddeall gwerth siopa fel hyn ar ôl i mi ddod yn fam fy hun. Yr hyn sydd ar frig fy rhestr “Pethau nad ydynt yn dweud wrthych am fod yn rhiant” yw y bydd gan eich plentyn ddwywaith yn gymaint o ddillad â chi, ond ni fydd fyth yn gwisgo hanner ohonynt. Rydym ni’n prynu’r holl ddillad perffaith, sydd ond yn cael eu gwisgo ychydig o weithiau cyn eu bod nhw’n rhy dynn o dan y breichiau, neu’r coesau’n rhy fyr. Mae plant yn parhau i dyfu! Yn aml, gallwch gael gafael ar ddillad plant ail-law sydd mewn cyflwr perffaith.

Nid yn unig bod dillad ail-law plant yn costio rhan o’u pris gwerthu ar y Stryd Fawr, ond maen nhw’n dda i’r amgylchedd hefyd. Ffasiwn yw’r pedwerydd diwydiant sy’n llygru fwyaf yn y byd (ar ôl tai, trafnidiaeth a bwyd), ond, y newyddion da yw y bydd ymestyn oes crys-t plentyn o naw mis yn unig yn lleihau ei ôl-troed carbon a dŵr yn sylweddol. I wneud un cilogram o gotwm - sy’n gyfwerth i bâr o jîns - mae gweithgynhyrchwyr yn defnyddio 10,000-20,000 litr o ddŵr ac yn cynhyrchu 23.2 cilogram o CO2e. 

Yna, mae’r gost ddynol... fel gwneuthurwr ffilm ymchwiliol, dysgais yn bersonol am effaith ffasiwn dafladwy rhad pan es i Fangladesh fel cudd-weithiwr ar gyfer ffilm am blant a oedd yn gweithio mewn ffatrïoedd a oedd yn gwneud dillad ar gyfer y DU. Ers hynny, rwyf wedi bod yn frwd dros ymestyn oes y dillad rydym ni’n eu prynu.

Loopster_Kids clothes.jpg
 
Y newyddion da yw nad yw hi erioed wedi bod yn haws prynu dillad plant sydd fel newydd:
 
  • Mae llawer o siopau elusen gwych ar y stryd fawr o hyd; byddwn i’n anfon rhieni sy’n hoff o ffasiwn at Fara a Traid yn benodol.
  • Mae’n haws nag erioed i siopa ar-lein, ar Ebay, grwpiau rhieni ar Facebook, a fy ngwefan i, Loopster.
  • Peidiwch ag anghofio am yr holl farchnadoedd  Mum-to-Mum a gwerthiannau NCT

Felly, mwynhewch siopa ar gyfer y Nadolig! A dyma roi dyfodol gwell i’n planed a’n plant, trwy brynu dillad ail-law eleni.

Blog gan Jane Fellner

Sefydlydd Loopster, dillad plant ail-law  www.loopster.co.uk

Peidiwch â cholli allan ar ddillad plant fel newydd, trwy ddilyn Loopster ar

Facebook: @loopsterltd
Twitter: @Loopsterltd
Instagram: loopsterltd