Rhestr Termau Gwnïo Caru Eich Dillad

Mae tîm Caru Eich Dillad wedi creu rhestr termau newydd i’ch helpu chi i dramwyo’r byd cynllunio dillad.

Lawrlwythwch y Rhestr Termau

O derminoleg ffabrig i ganllawiau gwnïo â llaw neu beiriant, byddwch yn dod o hyd i bopeth sydd ei angen arnoch o ran dillad a gwnïo ar y rhestr termau. Os ydych yn dechrau gwnïo fel eich adduned blwyddyn newydd,  bydd ein rhestr termau’n eich helpu chi i ddatblygu o fod yn ddechreuwr i arbenigwr.

Mae’r Rhestr Termau 14 tudalen o hyd yn cynnwys deg adran, gan gynnwys gorffeniadau ffabrig, terminoleg dillad, adeiladwaith semau, pwythau gwnïo, offer gwnïo a mwy. Os ydych yn ceisio dysgu sgil newydd neu eisiau deall yr hyn sydd ar label, byddwch yn dod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Trefnir y rhestr termau fesul adran, ac argymhellwn eich bod yn defnyddio’r swydd-allwedd find trwy deipio Ctrl+F (neu Command+F) ac yna’r gair rydych yn chwilio amdano. Gwasgwch enter er mwyn cael eich tywys at y gair perthnasol yn y ddogfen PDF. Cliciwch ar ein PDF er mwyn lawrlwytho’r canllaw cyfan.

Yn ogystal, mae ein gwefan yn llawn cyngor a thiwtorialau, o ofalu am eich dillad a’u trwsio i syniadau creadigol. Hwyl wrth ailgylchu - byddwch yn dod o hyd i lawer o gyngor am ddefnyddio hen ffabrigau fel y rhai yn y fideo ardderchog hwn gan Sew Fabulous.

Gallwch hefyd ddod o hyd i syniadau a fideos am uwchgylchu ac adnewyddu eich dillad. I ddechrau, dyma Ddeg Awgrym Gwych i adnewyddu ac ailwampio eich dillad.

mannequin_iStock_000016615046_Full.jpg          Man sewing_iStock_000042805422_Full.jpg          Lady smiling sewing machine_iStock_000012774217_Medium.jpg

Mae croeso i chi rannu delweddau o’ch creadigaethau ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio’r hashnod #LYCGlossary a thagio @CaruEichDilladDU ar Facebook, @carueichdillad ar Twitter ac @loveyourclothes_uk ar Instagram.

Gwniwch!

 

Lawrlwythiadau

Rhestr Termau Caru Eich Dillad

Adobe PDF - 2.22 MBLawrlwytho