Text: "MakeItNew"

Rhoddwch eich hen ddillad, cefnogwch elusen, a chewch eich ysbrydoli i uwchgylchu

Y mis hwn, mae Caru Eich Dillad wedi uno â Tesco ac Ymchwil Canser y DU i ledaenu’r neges am ailgylchu ac uwchgylchu dillad.

Mae brand dillad Tesco, F&F, wedi sefydlu gorsafoedd rhoddi mewn siopau i gasglu eich dillad dieisiau ar gyfer elusennau mewn siopau Tesco ledled y DU: bydd y rhain mewn 102 o siopau Tesco’r DU rhwng 4 Ebrill ac 1 Mai. Bydd yr holl ddillad a gesglir yn ystod y cyfnod hwn yn cael eu dosbarthu i siopau lleol Ymchwil Canser y DU. Fe wnaeth digwyddiad y llynedd godi £100,000 i Ymchwil Canser y DU trwy roddion gan y cyhoedd, ynghyd â chyfraniad stoc F&F heb ei werthu.

Cadwch lygad allan am gyngor ac arweiniad Caru Eich Dillad wrth y tils, a pheidiwch ag anghofio casglu ein canllawiau ar ofalu am, atgyweirio, uwchgylchu a chael gwared ar ddillad.  

O ran uwchgylchu… mae Caru Eich Dillad a F&F wedi herio pedwar blogiwr ffasiwn i brofi y gall uwchgylchu fod yn hwyl.

Y pedwar #blogger darbodus sy’n ateb yr her uwchgylchu #MakeItNew yw:

Fashion blogger Kristabel Plummer

Kristabel, blogiwr ar ffasiwn, teithio a ffordd o fyw o Lundain 

 

Fashion blogger Dunya.

Dunya, sy’n ysgrifennu blogiau am ffasiwn, Llundain a bwyd

 

Fashion blogger Sabrina.

Sabrina, blogiwr sy’n disgrifio ei hun fel “rhywun sy’n caru pethau prydferth” 

 

Fashion blogger Amelia.

Amelia, blogiwr ffordd o fyw moethus, 27 oed o ganolbarth Lloegr.

Mae’r pedwar wedi bod yn ffilmio eu trawsnewidiadau uwchgylchu eu hunain, a byddant yn cael eu datgelu’n fuan. Cadwch lygad allan am fwy o newyddion ar Twitter ac Instagram.