Denim patch.

Rhoi bywyd newydd i ddillad

Mae’r blogiwr gwadd, Hayley Robinson, sef dylunydd gwirfoddol gyda Fix Up Look Sharp, yn ysgrifennu am weld y potensial mewn dillad sydd wedi cael eu taflu i ffwrdd.

Rydym ni, yn Fix Up Look Sharp, yn ailgylchwyr brwd unrhyw eitemau i’r cartref, mawr a bach, ac wedi bod erioed. Cefais fy magu i feddwl bod pawb yn defnyddio hen ddillad isaf a hen grysau-t fel clytiau, ac yn gwneud pypedau llaw allan o botiau iogwrt. Rwy’n ddiolchgar am y mewnwelediadau hynny fel plentyn: dysgu i ystyried eitemau taflu yn gyfle i wneud rhywbeth newydd a rhoi bywyd newydd iddynt.

Dyma’r math o ethos a wnaeth ddechrau Fix Up tair blynedd yn ôl. Tyfodd y brand o syniad a gafodd Ruth cyn iddi ddechrau gweithio i CLIC Sargent hyd yn oed. Syniad a ddatblygwyd o’i hoffter o roi bywyd newydd i ddillad - a’r angen i brynu dillad ar gyllideb hefyd!

Pan gynigiwyd swydd Rheolwr Cynorthwyol i Ruth yn y siop ar Gloucester Road,  defnyddiodd ei dawn greadigol a’i syniadau uwchgylchu, a sefydlwyd Fix Up Look Sharp.

Rydw i a Ruth yn dod o deuluoedd o bobl greadigol, o wneuthurwyr basgedi i werthwyr gwisgoedd, gorchuddwyr dodrefn i ofaint arian. Fe wnaeth y ddwy ohonom gwblhau graddau mewn Dylunio Ffasiwn, a gwnaethom gyfarfod yn 2012 pan wnes i wirfoddoli yn y siop CLIC Sargent lle mae’n gweithio.

Mae Fix Up Look Sharp yn ymwneud ag ymestyn oes ffabrigau a dillad. Rydym yn gwybod na allwn newid y galw am ffasiwn fforddiadwy, ond gallwn gynnig dewis mwy cynaliadwy. Gellir ailwampio’r eitemau mwyaf anniben i fod yn rhywbeth hardd: mae’n ymwneud â chael gwared ar y cysyniad o ffasiwn tafladwy’n unig, a gwireddu’r potensial i greu rhywbeth newydd ac unigryw.

Rwy’n teimlo’n ffodus iawn gallu gweithio yn y ffordd a wnawn. Mae siopau CLIC Sargent yn derbyn rhoddion bob dydd, ac mae mor gyffrous iawn bob tro y byddwn yn derbyn rhywbeth newydd a anfonwyd o’r siopau – newydd i ni beth bynnag!

Mae’n teimlo fel camp wirioneddol dechrau gyda chynfas y mae rhywun wedi diflasu arno, a’i ailwampio yn sawl dilledyn i lawer mwy o bobl eu mwynhau. Hefyd, y ffaith mai nad cwsmer hapus yn unig yw canlyniad pob gwerthiant, ond trwy godi arian i CLIC Sargent, mae’n helpu cymaint o blant a phobl ifanc sy’n dioddef o ganser. Mae’n brosiect gwerth chweil ac yn un sy’n tyfu a datblygu bob dydd.

Un o’n hoff ddillad a roddir yw sgertiau crychog neu bletiog mawr, sy’n aml yn cael eu taflu oherwydd y cânt eu hystyried yn hen ffasiwn, ac ni welir y potensial ar gyfer yr holl ffabrig rhyfeddol. Rydym wedi defnyddio nifer o sgertiau yn ein casgliad diweddaraf, fel y dilledyn hwn sydd nawr yn sachwisg a thop byr llac, neu’r dilledyn du a coch geometrig hardd arall hwn. Rydym yn gweld y ffabrig yn gyntaf, wedyn y dilledyn – cyn i ni ddechrau ar y broses o ddatod pwythau.

Crop top in fruity fabric.

Blouse with geometric print.

Young models wearing clothes from FULS.

Moeswers Fix Up yw: os byddwch yn clywed eich hun yn dweud, “rwy’n dwlu ar y ffabrig ond ni fyddwn byth yn gwisgo’r siâp hwn”, dylech stopio, ailfeddwl a gweld y potensial. Eisiau rhoi cynnig ar uwchgylchu eich hun? Rhowch gynnig ar y tiwtorial crys hanner a hanner cam wrth gam hwn - ffordd syml i drawsnewid dau grys yn rhywbeth newydd a chyffrous.

Pa ryfeddodau ffasiwn eraill sydd o’ch blaenau?

Mae Fix Up Look Sharp yn frand dillad uwchgylchu sy’’n trawsnewid rhoddion a roddir i siopau elusen CLIC Sargent yn ddillad ffasiwn unigryw. Mae’r holl elw o’r gwerthiannau’n mynd tuag at ariannu gwaith hanfodol CLIC Sargent. Gallwch eu dilyn nhw ar Twitter  ac Instagram.